Thông báo họp trực tuyến họ Hồ Việt Nam

67
họ Hồ Việt Nam
THÔNG BÁO CỦA BLLHH VIỆT NAM
Để chuẩn bi chu đáo cho đại lễ giỗ Tổ họ Hồ Việt Nam, Đức Nguyên Tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật vào 3 ngày từ 23-25 tháng ba âm lịch 2017;
Đựơc sự tài trợ của Tập đoàn Mai Linh, Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam kính mời đại diện BLLH Hồ các tỉnh, Tp, huyện xã, phường, thanh niên họ Hồ VN, con cháu tâm huyết việc họ về dự họp trực tuyến toàn quốc vào lúc 15h ngày 10/4/2017 tại văn phòng công ty Mai Linh thuộc 54 tình thành phố trên cả nước nhằm triến khai công việc cụ thế cho các ban và con cháu, đồng thời thông báo rộng rãi để con cháu biết về tri ân dự lễ giỗ tổ đông vui, vì đây là lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ Tổ qui mô lớn nhất.
họ Hồ Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here