Bà con họ Hồ ở Nghệ An đã đóng góp công đức cho việc phục dựng Đền thờ Đức Nguyễn Tổ

1633
Thông báo từ Ban liên lạc

BLL Họ Hồ Nghệ An Tổng hợp bà con họ Hồ ở Nghệ An đã đóng góp công đức cho việc phục dựng Đền thờ Đức Nguyễn Tổ như sau:

1.      Ban liên lạc họ Hồ Nghệ An đã động viên con cháu góp công đức bằng tiền là 109.000.000 đồng (có danh sách chi tiết gồm 200 người).

2.      Ba gia đình : Hồ Tất Thắng, Hồ Viết Cầm, Hồ Viết Phúc ở TP Vinh đã cung tiến chuông đồng trị giá hơn 350.000.000 đồng.

3.      Gia đình Hồ Đức Phớc ở TP Vinh đã cung tiến 02 đôi lục bình gỗ loại tốt , trị giá gần 100.000.000 đồng.

4.      Gia đình Hồ Viết Cầm ở TP Vinh đã cung tiến hơn 100.000.000 đồng tiền mặt, xây dựng bể chứa nước 25.000.000 đồng và toàn bộ lễ vật cho lễ động thổ và lễ cất nóc tòa Chính điện và một số vật dụng cho Ban quản lý Đền.

5.      Gia đình Hồ Viết Phúc ở TP Vinh đã cung tiến 50.000.000 đồng và nhiều lần phục vụ ăn ở , sinh hoạt cho Ban liên lạc Họ Hồ Việt Nam và Ban quản lý dự án.

6.      Gia đình Hồ Ngọc Mẫn ở Nghĩa Đàn đã cung tiến đôi Rồng đá và trống lới trị giá hơn 60.000.000 đồng và một số vật dụng cho Ban quản lý Đền.

7.      Gia đình Hồ Đình Trị ở Nghĩa Đàn đã cung tiến đá ghép bậc và móng tòa Chính điện trị giá 60.000.000 đồng.

8.      Gia đình Hồ Đức Nhân ở Quỳnh Đôi đã cung tiến lư hương và bàn thờ bằng đá trị giá 50.000.000 đồng.

9.      Gia đình Hồ Viết Lộc ở Nam Đàn đã cung tiến 50.000.000 đồng.

10. Gia đình Hồ Ngọc Thắng ở Quỳnh Lưu cung tiến 40.000.000 đồng.

11. Gia đình Hồ Đình Việt ở TP Vinh đã cung tiến 40.000.000 đồng.

12. Gia đình Hồ Ngọc Vĩnh ở TP Vinh đã cung tiến 40.000.000 đồng.

13. Gia đình Hồ Văn Thuyết ở TP Vinh đã cung tiến 20.000.000 đồng.

14. Gia đình Hồ Sỹ Hùng ở TP Vinh đã cung tiến 60.000.000 đồng để lắp 03 bộ cửa võng các bàn thơ.

15. Gia đình Hồ Đức Thành ở TP Vinh đã cung tiến 25.000.000 đồng để lắp 01 bộ cửa võng các bàn thờ.

16. Gia đình Hồ Sỹ Dũng ở TP Vinh đã cung tiến 20.000.000 đồng để lắp 01 bộ cửa võng các bàn thờ.

17. Gia đình Hồ Hữu Qúy ở TP Vinh đã cung tiến 20 viên đá kê cột trị giá 10.000.000 đồng.

18. Những người đã trồng cây tại Đền thờ Nguyên Tổ:

Hồ Huy ( Thanh Hóa)                         Hồ Hữu Toàn ( TP Vinh )

Hồ Chương ( Thanh Hóa)                   Hồ Hữu Quang ( Thanh Hóa )

Hồ Viết Cầm ( TP Vinh )                     Hồ Văn Thuyết ( TP Vinh )

Hồ Tất Thắng ( TP Vinh )                   Hồ Bá Quỳnh ( TP Vinh )

Hồ Ngọc Sỹ ( TP Vinh )                      Hồ Tiến Cường ( Quỳnh Lâm )

Hồ Sỹ Tuấn ( TP Vinh )                       Hồ Hạnh ( Bắc Ninh )

Hồ Đức Thành ( TP Vinh )                 Hồ Sỹ Hòa ( Nghĩa Đàn )

Hồ Viết Phúc ( TP Vinh )                    và ban quản lý Đền

 

19. Những người có công trực tiếp xây dựng , phục vụ và quản lý quá trình phục dựng Đền thờ Nguyên Tổ, các lễ tế Tổ năm 2011-2012:

+  Công ty Cổ phần Hương Trà              ( Hồ Viết Cầm )

+  Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An      ( Hồ Đình Việt )

+  Công ty tư vấn Đại Dương                   ( Hồ Quang Nghĩa )

+  Công ty  Vận tải Quốc Bảo                   ( Hồ Văn Thuyết )

+  Ban LL họ Hồ xã Ngọc Sơn, xã Quỳnh Lâm và Ban cán sự họ Hồ Quỳnh Đôi

+  Hồ Tất Thắng             Trưởng BLLHH Nghệ An, Phó ban quản lý dự án Đền thờ

+  Hồ Văn Tăng              Trưởng ban quan lý Đền

+  Phạm Hồ Bằng          Phó ban thông tin văn hóa họ Hồ

20. Những người đã đăng ký chuyển tiền mua trống đồng:

–   Hồ Đức Phớc ở TP Vinh:           02 trống         200.000.000 đồng

–   Hồ Viết Cầm ở TP Vinh:            02 trống         200.000.000 đồng

–   Hồ Văn Thuyết ở TP Vinh:        01 trống         100.000.000 đồng

–   Hồ Đình Việt ở TP Vinh:           01 trống         100.000.000 đồng

–   Hồ Thế Sơn ở Quỳnh Lưu:        01 trống          50.000.000 đồng

–   Hồ Ngọc Vĩnh ở TP Vinh:         01 trống           50.000.000 đồng

 

Ban quản lý dự án Đền thờ Nguyên Tổ còn nợ Công ty CP Hương Trà ( Hồ Viết Cầm ):

Đợt I đã quyết toán hơn 1 tỷ 800 triệu.

Đợt II ( sữa chữa, làm mới một số hạng mục số liệu tổng hợp hơn 200.000.000 đồng).

 

Hồ Tất Thắng – Trưởng Ban LL Họ Hồ Nghệ AN

 

Tác giả bài viết: Hồ Tất Thắng
Nguồn tin: BLL Họ Hồ Tỉnh Nghệ An