BAN LL HỌ HỒ TỈNH TT HUẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ QUỸ XÂY DỰNG ĐỀN THỜ ĐỨC NGUYÊN TỔ

1050
Thông báo từ Ban liên lạc

BAN LL HỌ HỒ TỈNH TT HUẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ QUỸ XÂY DỰNG ĐỀN THỜ ĐỨC NGUYÊN TỔ NHIỆM KỲ 2007 – 2012

TT Diễn giải Số tiền(đ/v VNđ) Ghi chú
1 Anh Hồ Văn Dũng Chủ tịch hội dồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 50.000.000đ
2 Bà con họ Hồ vùng Duyên Hải 46.700.000đ
3 Bà con đóng tại Bảo tang Hồ Chí Minh trong buổi họp ngày 24/12/2011 40.000.000đ
4 Số tiền các ban liên lạc ở các huyện gởi về và quý  bà con đóng góp trực tiếp tại BLL tỉnh 28.300.000đ
5 Các O họ Hồ Khắc Quy Lai, Phú Thanh, Phú Vang  (tháng 7 năm 2013) 5.000.000đ Chưa cung tiến

TỔNG THU: 170.000.000đ, đã gởi cung tiến 165.000.000đ

Tác giả bài viết: Hồ Đắc Trà
Nguồn tin: BLL Họ Hồ Tỉnh Thừa Thiên Huế