BLL Họ Hồ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất:

1340

Ngày 16/8, Ban liên lạc họ Hồ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Tại buổi họp, các thành viên trong Ban liên lạc đã cùng nhau bàn thảo các vấn đề như: thông báo kết quả Đại hội Ban liên lạc họ Hồ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào hồi tháng 6/2015; lên kế hoạch tham gia đại lễ cầu siêu do Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa vào thời gian tới…. Đặc biệt, một nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu trong hoạt động của Ban liên lạc họ Hồ Khánh Hòa chính là việc huy động nguồn lực để xây dựng nhà thờ họ Hồ Khánh Hòa cũng đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Theo đó, phương án được nhiều người thống nhất là chọn một lô đất ở khu vực thành phố Nha Trang để xây dựng nhà thờ. Như vậy, lô đất trước đây dự kiến xây dựng nhà thờ tại thành phố Cam Ranh sẽ được bán đi để góp kinh phí cho việc mua đất ở thành phố Nha Trang. Ngoài ra, để có kinh phí xây dựng nhà thờ, Ban liên lạc họ Hồ Khánh Hòa cũng lời kêu gọi bà con dòng tộc họ Hồ trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa tham gia đóng góp tiền của, công sức. Được biết, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì hiện tại dòng tộc họ Hồ Khánh Hòa có khoảng 40 nghìn người

Tác giả bài viết: Hồ Nhân Tâm
Nguồn tin: BLL Họ Hồ Khánh Hòa