Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam người vinh dự được ở bên Bác

951