THÔNG BÁO SỐ 01 NĂM 2019

1835

TD 012019.01

TB 01.2019TB 01.2019 02 02
Xuân tế năm Kỷ Hợi 2019, họ Hồ Việt Nam vẫn tổ chức các ngày tế lễ như mọi năm, đồng thời giao cho Câu lạc bộ Thanh niên Việt Nam tổ chức giải bóng đá, Văn hoá, văn nghệ, nhằm xây dựng phong trào trong Thanh niên, hưởng hứng việc làm phong phú cho lễ hội hằng năm, đồng thời cũng có các dịch vụ khắc nhằm gây Quỹ để ủng hộ các em học sinh họ Hồ nghèo vượt khó. Đêm ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi Câu lạc bộ Thanh niên cũng được giao tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại Đền thờ Nguyên Tổ Hồ Hưng Dật, tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cả hai chủ đề nêu trên cũng được các Câu lạc bộ Doanh nhân, các Ban Liên lạc họ Hồ các địa phương hết lòng ủng hộ cả tiền của và tinh thần. Đề nghị mở Thông báo phía trên TD 012019 và TB 01.2019.02, để xem chi tiết./.

 

TB 01.2019 02