Ngày 10/9/2022 HĐHH NA tổ chức Hội nghị vận động tiếp tục công đức góp phần xây dựng đền thờ Đức Nguyên Tổ

186

Hôm nay ngày 10/9 HĐHH NA tổ chức hội nghị vận động tiếp tục công đức góp phần xây dựng đền thờ ĐNT. Sau gần 20 ngày kể từ ngày phát động. Nghệ An đã phát động được hơn 100 lượt người đóng góp với gần 500t. Tại Hội nghị này các đại biểu đã quyết tâm huy động từ 1 đến 2 tỷ đồng với khắp lượt Bà Con HH trên toàn Tỉnh.