Nhắn tìm cụ Hồ Trọng Uyển

37595

Nhắn tìm cụ Hồ Trọng Uyển (đời thứ 13 kể từ cụ tổ Hồ Hồng)
1. Tiểu sử tiểu tiểu chi 7, trung chi 5, họ Hồ Quỳnh Đôi
Xuất phát là Ông Hồ Khôi con Ông Hồ Vĩnh. Ông Hồ Bá Biên đời thứ 11 con trai trưởng Ông Hồ Khôi, Ông tên là Bạo, sinh được 5 người con trai:

Nhắn tìm cụ Hồ Trọng Uyển
1. Ông: Hồ Bá Nhu còn có tên là: Thuận 2. Ông: Hồ Bá Thương còn có tên là: Trị 3. Ông: Hồ Bá Lược còn có tên là: Vịnh 4. Ông: Hồ Bá Hành còn có tên là: Ninh, không có con trai 5. Ông Hồ Bá Đường (Đàng) còn có tên là: Xuân Thuận Nhánh họ chúng ta tính từ đời thứ 12 Ông Hồ Bá Đường đến nay đã có 8 đời nối tiếp. Trong nhà thờ hiện nay đang thờ từ đời thứ 12 đến đời thứ 14. Còn đời thứ 15 trở đi thờ ở các gia đình con, cháu trong nhánh họ. Sau đây là tóm lược đời thứ 12: Ông Hồ Bá Đường nhánh 4, tiểu tiểu chi 7, trung chi 5 Hồ đại tộc xã Quỳnh Đôi. Hiệu bụt: Tiền Tổ khảo, Tiền Thần Sách Quận Cương Vụ Vệ, Cựu chánh đội trưởng – Mông tứ, lão nhiêu Hồ Quý Công, tự Nghệ Trực, hiệu Y Công. Ông tên húy là Hồ Bá Đường con trai thứ 5 Ông Hồ Bá Biên còn có tên gọi là Phác Trực. Ông Hồ Bá Đường snh giờ Tuất, ngày 10 tháng 11 năm Kỷ Hợi 1779 ở làng Quỳnh Đôi. Tính trời thông minh, tư chất hiền hòa nhân hậu, lúc nhỏ mồ côi cha mẹ lớn lên gặp buổi binh biến loạn lạc. Năm 18 tuổi Ông đã vào lính, việc nước cần lao, trải qua 3 năm trong quân ngũ; từ chức ngũ đội chánh, Ông đã được thăng lên Chánh đội trưởng. Lúc còn tại quân ngũ Ông chu cấp cho những người bần cùng, thiếu thốn. Lúc đó ở thành Tiên Lý (nay ở xã, huyện, tỉnh nào trong gia phả không ghi) có một người con gái bị bệnh nặng khó lòng qua khỏi, Ông bắt gặp giữa đường. Ông đã thương cảm đem về trại lính chăm sóc bảo dưỡng, thuốc thang mãi tới lúc khỏe mạnh. Sau đó Ông đem về làng nuôi dạy lớn khôn và Ông gả cho ông Cù Khắc Kỷ làm vợ lẽ. Ông là người thầy thuốc giỏi lại có lòng tế độ với mọi người, cấp thuốc cho người nghèo không lấy tiền. Cũng năm ấy nhân dân thành Tiên Lý bị bệnh đinh nhọt đã có người chết, Ông đã chế thuốc cho uống. Từ đó nhân dân trong và ngoài thành đã tôn Ông là Y Công, là một thầy thuốc giỏi, cứu nhân độ thế. Công đức Ông thật là to lớn, rất nhân từ bác ái không những chữa bệnh cứu người mà cứu giúp người đã khuất, những tử thi hài cốt không người thừa nhận. Một hôm có một người làng không may chết đường ở thành Đông Ái và một người chết ở thành Hà Nội, Ông đã đem hài cốt của họ về cho gia đình an táng. Bởi thế nhân dân lúc bấy giờ đều ca tụng công ơn của Ông là người Đại phúc cứu nhân. Đến năm Ông ngoài 50 tuổi, khí lực suy dần, Ông đã xin nhà vua về an dưỡng tuổi già, được nhà vua chấp nhận và ban cho chức Lão nhiêu. Nghĩa là một Ông già nhàn hạ, được miễn mọi nghĩa vụ đóng góp trong xã hội. Về nhà Ông cũng tham gia việc nhà nông và làm thuốc cứu dân. Ông cư xử hòa mục trong gia đình, dạy bảo con cháu những điều hay, lẽ phải, sống theo nề nếp ông cha và tổ tiên xưa. Khuếch trương những truyền thống tốt đẹp của dòng họ để xứng đáng con Lạc, cháu Hồng. Ông lấy bà người họ Cù, hiệu là Từ Huệ, tên húy là Lưu. Ông bà sinh được 6 người con gồm: 3 trai, 3 gái: – Con trai trưởng là: Hồ Trọng Tán – Con trai thứ Hai là: Hồ Trọng Tiến – Con trai thứ Ba là: Hồ Trọng Uyển Ba cô con gái là: – Hồ Thị Ngao lấy ông Cù Khắc Khiêm – Hồ Thị Tu lấy ông Hoàng Đình Tiệm – Hồ Thị Đoán lấy ông Hoàng Văn Bính Ông mất giờ Mùi, ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão, Hưởng thọ 65 tuổi. 2. Tìm thân thế người Con trai thứ Ba là:Hồ Trọng Uyển Con trai thứ ba Ông Đường, tên chữ là Châu Phủ, tên thụy là Thuần Chính, giữ chức lý trưởng và tuần tổng. Ông lấy bà chính thất là: Nguyễn Thị, tên hiệu là Từ Ái. Bà kế thất là: Nguyễn Thị, tên hiệu là Nhu Thuận. Các Ông sinh được 5 người con trai: – Con trai trưởng là: Hồ Trọng Tân – Con trai thứ 2 là: Hồ Trọng Thùy – Con trai thứ 3 là: Hồ Trọng Cơ (làm thư lại cho triều đại trước) – Con trai thứ 4 là: Hồ Trọng Toại (di cư lên làng Tri Chỉ nay Tri Trung là một xã thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội??? – Con trai thứ 5 là: Hồ Trọng Tuất (không rõ). Riêng gia đình Ông Hồ Trọng Uyển không rõ do điều kiện và hoàn cảnh thời đó như thế nào mà gia đình có 5 người con trai ở vai thứ 14, cũng mới đây thôi vả lại thời đó đã có ông Cơ làm Thư lại cho quan triều đình, hoặc ông Toại di cư lên làng Tri Chỉ. Thế nhưng từ đó đến nay biệt vô âm tín. Trong phả cũ cũng có ghi họ tên, chức danh đầy đủ. Nhưng chỉ ghi đến hết đời 14 còn đời sau không rõ, không biết có phải các nhánh họ ở Quỳnh Đôi đều có chung một ý nghĩ là ngày xưa người đi khỏi làng sinh sống nơi khác thì trong phả hệ không ghi chép nữa (có thể sau này có người về tìm chăng)?

Nguồn tin: Hồ Long