PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÒNG TỘC

1009
Một vài cảm nghĩ về họ Hồ của cháu. Là con cháu của họ Hồ , tôi rất tự hào về truyền thống tốt đẹp và cao quý của Dòng tộc . Với quá khứ và hiện tại, là con cháu của một “ Đại Nam nhất tộc Hồ ”ai mà mà không tin tưởng vào sự lớn mạnh của dòng họ mình.
song trên thực tế nhiều khi tôi ngồi ngẫm nghĩ mà chạnh lòng về người dân của tộc Hồ ở những vùng xa xôi , còn khó khăn về nhiều mặt– dân trí thấp dẫn đến sự phát triển của dòng họ còn thấp kém ,nguyện vọng được cùng dòng họ Hồ của cả nước đi lên đó là hoài bão lớn lao nhất của người dân họ Hồ.
Rất mong sự quan tâm đúng mức và lòng nhiệt thành của BLLHH ở các tỉnh hãy vươn cánh tay xa hơn nữa – dài hơn nữa, để mỗi người dân thuộc tộc Hồ ở những nơi xa xôi được hưởng trọn niềm kiêu hãnh về dòng tộc

Tác giả bài viết: Hồ Hùng