CÁC ỦY VIÊN BCH HỘI ĐỒNG HỌ HỒ VIỆT NAM KHOÁ V (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

5026

TT Họ và tên Địa chỉ Phân công việc họ
1 Hồ Tất Thắng Nghệ An Chủ tịch  HĐHHVN, Chủ tịch HĐHHNA
2 Hồ Huy TP HCM Phó Chủ tịch  TT HĐHHVN, Trưởng Ban Tài chính, Chủ tịch  HĐHH TP Hồ Chí Minh
3 Hồ Sỹ Hậu Hà Nội Phó Chủ tịch  HĐHHVN, CT HĐHH Hà Nội, Trưởng Ban phục dựng ĐT – ĐNT, Phụ trách công tác họ Hồ các tỉnh Bắc bộ
4 Hồ Việt Lắm TPHCM Phó Chủ tịch  HĐHHVN, phụ trách công tác họ Hồ các tỉnh Nam Bộ và chỉ đạo công tác Thanh niên HH VN
5 Hồ Quốc Phi Hà Nội Phó Chủ tịch  HĐHHVN, Chánh VP
6 Hồ Thanh Tâm Hà Nội Phó Chủ tịch  HĐHHVN, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Phó Chánh Văn phòng
7 Hồ Quốc Toàn Hà Nội Phó Chủ tịch  HĐHHVN, Trưởng Ban Sử, phụ trách công tác họ Hồ các tỉnh Trung bộ
8 Hồ Ngọc Thắng Lâm Đồng Phó Chủ tịch  HĐHHVN, phụ trách công tác họ Hồ các tỉnh Tây Nguyên, Chủ tịch HĐHH Lâm Đồng
9 Hồ Thanh Hải Quảng Nam Phó Chủ tịch  HĐHHVN, phụ trách công tác họ Hồ các tỉnh Nam Trung Bộ
10 Hồ Đức Lam TPHCM Phó Chủ tịch  HĐHHVN, Trưởng Ban Doanh nghiệp
11 Hồ Minh Kiêm Hà Nội Phó Chủ tịch  HĐHHVN Trưởng Ban Khuyến học – Khuyến tài
12 Hồ Hữu Thới Hà Nội Trưởng Ban Kiểm tra
13 Hồ Nghĩa Chính Quỳnh Lưu Trưởng Ban Tế lễ – Tổ chức sự kiện
14 Hồ Sỹ Minh Hà Nội Trưởng Ban Truyền thông
15 Hồ Lan Nghệ An Trưởng Ban Văn hoá – Văn nghệ
16 Hồ Tiến Cường Quỳnh Lưu Trưởng Ban QLĐT Đền thờ HHD, Phó Ban Tế lễ, UV Ban Phục dựng Đền thờ NT HH VN
17 Hồ Đức Hải TPHCM Trưởng Ban Thanh niên HH VN
18 Hồ Trọng Ngũ Hà Nội Trưởng Ban Đối ngoại và Tôn giáo
19 Hoà Thượng Thích Phước Toàn TPHCM Phó Ban Khuyến học, Phó Ban Đối ngoại và Tôn giáo
20 Thượng toạ Thích Chân Quang BRVT Phó Ban Khuyến học – Phó Ban Đối ngoại và Tôn giáo
21 Hồ Thanh Đình Hà Nội Phó Ban Đối ngoại và Tôn giáo
22 Hồ Lê Kiên Thành TPHCM Phó Ban Khuyến học
23 Nguyễn Hồ Toàn Hà Nội Phó Ban Sử HHVN
24 Hồ Hữu Nhật TP HCM Phó Ban Sử HHVN
25 Hồ Anh Tài Hà Nội Phó Ban Sử họ
26 Hồ Hữu Thiết Thanh Hoá Phó Ban Doanh nghiệp
27 Hồ Chương Hà Nội Phó Ban Doanh nghiệp
28 Hồ Anh Tiến Thanh Hoá Phó Ban Tế lễ – Phó Ban phục dựng ĐT- ĐNT
29 Hồ Hải Hoàng Hà Nội Phó Ban Thanh niên – Phó Ban Truyền thông
30 Hồ Đình Việt Nghệ An Phó Ban Tài chính
31 Hồ Sỹ Hoà Hà Nội Phó Ban Doanh nghiệp
32 Hồ Thuỷ Kiên Nghệ An Phó Ban Văn hóa – Văn nghệ
33 Hồ Bất Khuất Hà Nội Phó Ban Truyền thông
34 Hồ Hoàng Bảo Vinh TPHCM Phó Ban Doanh nghiệp
35 Hồ Sỹ Bình Nghệ An Chủ tịch  HĐ Gia tộc HH xã Quỳnh Đôi
36 Hồ Sỹ Minh Nghệ An Chủ tịch  HĐ Gia tộc HH xã Thọ Thành
37 Hồ Khắc Sung Ngọc Sơn Chủ tịch  HĐ HH xã Ngọc Sơn
38 Đại Đức Thích Quảng Xuân Nghệ An Ủy viên Ban Tế lễ, Ban Đối ngoại và Tôn giáo
39 Đại Đức Thích

Tâm Thành

Nghệ An Ủy viên Ban Tế lễ, Ban Đối ngoại và Tôn giáo
40 Đại Đức Thích Chúc Minh Khánh Hoà Ủy viên Ban Tế lễ, Ban Đối ngoại và Tôn giáo
41 Hồ Viết Phúc Nghệ An Uỷ viên Ban Doanh nghiệp
42 Hồ Văn Thuyết Nghệ An Uỷ viên Ban Doanh nghiệp
43 Hồ Đức Nhân TPHCM Uỷ viên Ban Doanh nghiệp
44 Hồ Đình

Hoàng Minh

TPHCM Uỷ viên Ban Doanh nghiệp
45 Hồ Thanh Sơn Hà Nội Uỷ viên Ban phục dựng Đền thờ ĐNT
46 Hồ Xuân Lập Nghệ An Uỷ viên Ban Doanh nghiệp
47 Hồ Ngọc Mận Nghệ An Uỷ viên Ban Doanh nghiệp
48 Hồ Sỹ Thành Hà Nội Uỷ viên Ban Văn phòng
49 Hồ Minh Đạt Nghệ An Uỷ viên Ban Tài chính
50 Hồ Thị Hà Hà Nội Uỷ viên – Tài chính Văn Phòng
51 Hồ Thị Ngọc Anh Hà Nội Ủy viên – Tài chính Ban Sử họ
52 Hồ Sơn Đài HCM Ủy viên Ban Sử họ
53 Hồ Văn Quyền Lai Châu Chủ tịch HĐHH tỉnh Lai Châu
54 Hồ Văn Thiêm Hà Giang Chủ tịch HĐHH tỉnh Hà Giang
55 Hồ Văn Thảnh Bắc Cạn Chủ tịch HĐHH tỉnh Bắc Cạn
56 Hồ Bá Thành Điện Biên Chủ tịch HĐHH tỉnh Điện Biên
57 Hồ Anh Tuấn Lào Cai Chủ tịch HĐHH tỉnh Lào Cai
58 Hồ Đức Thức Yên Bái Chủ tịch HĐHH tỉnh Yên Bái
59 Hồ Minh Thường Tuyên Quang Chủ tịch HĐHH tỉnh Tuyên Quang
60 Hồ Huy Hoàn Sơn La Chủ tịch HĐHH tỉnh Sơn La
61 Hồ Phi Dũng Lạng Sơn Chủ tịch HĐHH tỉnh Lạng Sơn
62 Hồ Minh Hiệu Tp. Hải Phòng Chủ tịch HĐHH Tp. Hải Phòng
63 Hồ Công Triệu Bắc Giang Chủ tịch HĐHH tỉnh Bắc Giang
64 Hồ Sỹ Thịnh Quảng Ninh Chủ tịch HĐHH tỉnh Quảng Ninh
65 Hồ Xuân Trữ Hòa Bình Chủ tịch HĐHH tỉnh Hòa Bình
66 Hồ Đức Hải Phú Thọ Chủ tịch HĐHH tỉnh Phú Thọ
67 Hồ Xuân Quang Thái Nguyên Chủ tịch HĐHH tỉnh Thái Nguyên
68 Hồ Văn Dần Vĩnh Phúc Chủ tịch HĐHH tỉnh Vĩnh Phúc
69 Hồ Thế Thành Bắc Ninh Chủ tịch HĐHH tỉnh Bắc Ninh
70 Hồ Văn Tân Hải Dương Chủ tịch họ Hồ tỉnh Hải Dương
71 Hồ Sỹ Lợi Thái Bình Chủ tịch HĐHH tỉnh Thái Bình
72 Hồ Văn Thuyết Hưng Yên Chủ tịch HĐHH tỉnh Hưng Yên
73 Hồ Sỹ Hậu Tp Hà Nội Chủ tịch HĐHH Tp Hà Nội
74 Hồ Nam Nam Định Chủ tịch HĐHH tỉnh Nam Định
75 Hồ Đắc Thuật Hà Nam  Chủ tịch HĐHH tỉnh Hà Nam
76 Hồ Trung Lương Ninh Bình Chủ tịch HĐHH tỉnh Ninh Bình
77 Hồ Thanh Hải Thanh Hoá Chủ tịch HĐHH tỉnh Thanh Hoá
78 Hồ Ngọc Sỹ Nghệ An Chủ tịch HĐHH tỉnh Nghệ An
79 Hồ Quang Đạng Hà Tĩnh Chủ tịch HĐHH tỉnh Hà Tĩnh
80 Hồ Xuân Huýnh Quảng Bình Chủ tịch HĐHH tỉnh Quảng Bình
81 Hồ Trọng Phường Quảng Trị Chủ tịch HĐHH tỉnh Quảng Trị
82 Hồ Quang Châu Bình Định Chủ tịch HĐHH tỉnh Bình Định
83 Hồ Đắc Trà Thừa Thiên Huế Chủ tịch HĐHH tỉnh Thừa Thiên Huế
84 Hồ Minh Châu Khánh Hoà Chủ tịch HĐHH tỉnh Khánh Hoà
85 Hồ Quốc Khánh Phú Yên Chủ tịch HĐHH tỉnh Phú Yên
86 Hồ Ngọc Hường Quảng Nam Chủ tịch HĐHH tỉnh Quảng Nam
87 Hồ Duy Diệm Đà Nẵng Chủ tịch HĐHH tỉnh Đà Nẵng
88 Hồ Từ Quang Quảng Ngãi Chủ tịch HĐHH tỉnh Quảng Ngãi
89 Hồ Sỹ Hùng Đắc Lắc Chủ tịch HĐHH tỉnh Đắc Lắc
90 Hồ Ngọc Đại Đắc Nông Chủ tịch HĐHH tỉnh  Đắc Nông
91 Hồ Sỹ Quyền Gia Lai – Kom Tum Chủ tịch HĐHH tỉnh Gia Lai – Kom Tum
92 Hồ Khải Dục Bình Thuận Chủ tịch HĐHH tỉnh Bình Thuận
93 Hồ Văn Hùng Ninh Thuận Chủ tịch HĐHH tỉnh Ninh Thuận
94 Hồ Sỹ Yên Bà Rịa Vũng Tàu Chủ tịch HĐHH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
95 Hồ Huy Tp. Hồ Chí Minh Chủ tịch HĐHH Tp. Hồ Chí Minh
96 Hồ Sáu Đồng Nai Chủ tịch HĐHH tỉnh Đồng Nai
97 Hồ Sỹ Trí Bình Phước Chủ tịch HĐHH tỉnh Bình Phước
98 Hồ Văn Nhỏ Tây Ninh Chủ tịch HĐHH tỉnh Tây Ninh
99 Hồ Văn Ngừng Bình Dương Chủ tịch HĐHH tỉnh Bình Dương
100 Hồ Việt Trung Cần thơ Chủ tịch HĐHH tỉnh Cần thơ
101 Hồ Văn Túc Đồng Tháp Chủ tịch HĐHH tỉnh Đồng Tháp
102 Hồ Văn Thành Kiên Giang Chủ tịch HĐHH tỉnh Kiên Giang
103 Hồ Khải Hoàng Bạc Liêu Chủ tịch HĐHH tỉnh Bạc Liêu
104 Hồ Trung Nghị Cà Mau Chủ tịch HĐHH tỉnh Cà Mau
105 Hồ Kinh Kha Tiền Giang Chủ tịch HĐHH tỉnh Tiền Giang
106 Hồ Công Nguyên Hậu Giang Chủ tịch HĐHH tỉnh  Hậu Giang
107 Hồ Văn Sáu Sóc Trăng Chủ tịch HĐHH tỉnh Sóc Trăng
108 Hồ Vĩnh Sang Bến Tre Chủ tịch HĐHH tỉnh  Bến Tre
109 Hồ Việt Hiệp An Giang Chủ tịch HĐHH tỉnh  An Giang