CON CHÁU HỌ HỒ TRONG CẢ NƯỚC LÒNG MONG MUỐN ĐƯỢC PHỤC DỰNG LẠI NHÀ THỜ CỤ SONG NGUYÊN HOÀNG GIÁP HỒ SỸ ĐỐNG (1738 – 1785), TẠI LÀNG QUỲNH ĐÔI, QUỲNH LƯU, NGHỆ AN.

2584

Kính thưa: Các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể con cháu họ Hồ đang sinh sống trên đất Việt Nam, cũng như Kiều bào ta ở nước ngoài.

Nhà thờ cụ Song Nguyên Giáp Hồ Sỹ Đống đã phá dỡ vào những năm chiến tranh chống thực dân Pháp, trải qua gần một thế kỷ, con cháu cụ đã phát triển trên mọi miền của Tổ quốc thậm chí cũng có nhiều con cháu đang sinh sống ở nước ngoài

Nhà thờ cụ Song Nguyên Giáp Hồ Sỹ Đống đã bị phá dỡ vào những năm chiến tranh chống thực dân Pháp, trải qua gần một thế kỷ, con cháu cụ đã phát triển trên mọi miền của Tổ quốc thậm chí cũng có nhiều con cháu đang sinh sống ở nước ngoài. Với tâm nguyện chung của con cháu họ Hồ ta là cần phục dựng lại nhà thờ của một Song Nguyên Hoàng Giáp, để ghi ơn to lớn của cụ lúc sinh thời, cụ đã có nhiều công lao đóng góp cho nước nhà và Dòng họ. Cụ là một trong bốn người họ Hồ được dựng Bia ghi công trạng tại Văn miếu Quốc tử giám, tại Hà Nội. Với những điều giới thiệu ngắn gọn trên cũng chưa toát được hết công trạng của cụ được, cho phép tôi được đưa bức thư mà họ Hồ Trung chi 3 cùng Ban Cán sự họ Hồ Quỳnh Đôi đã có thư kêu gọi con cháu trong Trung chi nói riêng và con cháu họ Hồ nói chung, vì sự biết ơn tiên Tổ, uống nước nhớ nguồn, để phát tâm công đức ít, nhiều, đồng thời vận động đươc nhiều người khác cùng tri ân, đóng góp vào công trình phục dựng Nhà thờ cụ, nhanh chóng được triển khai. Thay mặt cho họ Hồ Trung chi 3, Ban cán sự họ Hồ Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam, tôi xin cảm ơn trước mọi người khi đã đọc tin này mà đi tuyên truyền, vận động người khác cùng đóng góp, xây dựng Nhà thờ Song Nguyên Hoàng Giáp Hồ Sỹ Đống.

Mọi liên hệ đóng góp công đức xin gửi về:

Số tài khoản: 3604205255319.

Tên TK: Hồ Minh Tuấn – Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn, Chi nhánh Quỳnh Lưu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

(Nếu có thể chúng tôi sẽ đăng tin những người đã đóng góp trên trang này)

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hồ Thanh Tâm – Phó trưởng Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam – Kiêm Chánh văn phòng.