ĐẠI LỄ TẾ TỔ HỌ HỒ VIỆT NAM XUÂN NHÂM THÌN 2012 VÀ VINH DANH CÔNG ĐỨC

85

Kính gửi Bà Con Họ Hồ Việt Nam!

Chúng ta cùng Xem những đoạn Film về Tế Xuân 2012 đến nay mới thấy tâm huyết và công sức của Bà Con Anh Em con cháu mỗi năm về dự và cung tiến xây dựng Đền Thờ Đức Nguyên Tổ.

Trạng Nguyên Thái thú Châu Diễn Hồ Hưng Dật tại Quỳnh Lâm- Ngọc Sơn hàng năm.
Ơn sâu
Nghĩa Nặng
Con cháu Họ Hồ Việt Nam!

Sự Linh ứng chở che
Thăng Quan tiến chức Con Cháu Họ Hồ Việt Nam!

Thành đạt của Con Cháu Học hành.
Doanh Nhân thành đạt.
Kết nối Họ Hồ Việt Nam!

Chuẩn bị chu đáo cho Tế Xuân năm 2023 đánh dấu cho thời kỳ mới của sự phát triển Họ Hồ Việt Nam!

Trân trọng,

Hồ Huy