Lễ Tế Tổ họ Hồ Việt Nam Xuân Tân Sửu

1730
Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; căn cứ vào chủ trương của Chính phủ và chính quyền địa phương, nên Ban tổ chức Lễ tế Tổ Xuân Tân Sửu đã thực hiện hương án 2 theo kế hoạch đã đề ra của Hội đồng họ Hồ Việt Nam.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; căn cứ vào chủ trương của Chính phủ và chính quyền địa phương, nên Ban tổ chức Lễ tế Tổ Xuân Tân Sửu đã thực hiện hương án 2 theo kế hoạch đã đề ra của Hội đồng họ Hồ Việt Nam.

“Nếu tình hình phải dãn cách, rút gọn thì Đại diện Thường trực HĐHHVN cùng đại diện HĐHH Nghệ An chủ trì, cùng bà con nội ngoại họ Hồ Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh tham dự…”

Tuy phải thực hiện dãn cách xã hội nhưng Ban tổ chức lễ tế Tổ vẫn thực hiện đầy đủ, bài bản các nghi lễ nghiêm túc, trang trọng. Không tổ chức phần hội, và các thủ tục vinh danh người có công, đóng góp xây dựng đền, những em đạt học sinh giỏi…

Một số hình ảnh tại lễ tế Tổ Xuân Tân Sửu 2021

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 021-1024x768.jpg

Hồ Sỹ Minh