Một số hình ảnh Lễ tế Tổ họ Hồ Việt Nam đầu Xuân Ất Hợi (2019), tại Đền Thờ Đức Nguyên Tổ ở xã Ngọc Sơn- Quỳnh Lưu- Nghệ An

4325