NỘI DUNG HỌP TRỰC TUYẾN CỦA HỌ HỒ VIỆT NAM NGÀY 10/4/2017

1228

Đúng 15 giờ ngày 10/4/20217, Thường trực Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam tại đầu cầu Hà Nội, ông Hồ Ngọc Hải đã chủ trì và khai mạc cuộc họp trực tuyến với Ban Liên lạc họ Hồ các địa các địa phương, trên hệ thống được truyền của Tập đoàn Mai Linh.

Đã có 33 phòng họp trực tuyến của các tỉnh thành, trong đó có những Ban Liên lạc kết hợp họp chung nên số các đơn vị tham gia lên đến 36 Ban LLHH các tỉnh, thành phố.
Ông Hồ Ngọc Hải Trưởng Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam, nêu lý do và sự cần thiết phải họp trực tuyến gấp trong thời gian này, vì năm nay họ Hồ Việt Năm sẽ tổ chức lễ Giỗ Nguyên Tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật một cách tốt nhất từ trước đến nay, bởi vì đã từ lâu Đền thờ đã bị tháo dỡ vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc thờ cúng đã không còn nữa. Theo tài liệu trong Quỳnh Lưu hương ký đã có đoạn mô tả: …” Cứ hàng năm tại ngôi Đền này nhân dân đã tổ chức từ 3 – 5 và cứ 5 năm một lần thì lại làm từ 5 – 8 ngày. Lễ hội được tiến hành bởi nhân dân từ các thôn, các xã trong vùng rước kiệu Thành Hoàng và các vật phẩm của làng mình đến tại Đền, dự các lễ hội diễn ra các trò vui như đấu cờ người, chọi gà, môn vật, hát và diễn kịch.v.v.. Mỗi thôn gần Đền được cấp từ 1 – 3 mẫu ruộng để cấy trồng, lấy phúc lợi phục vụ cho việc làm cỗ cúng Đền, nên lễ hội được đều đặn hàng năm.
Bởi vậy Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam kêu gọi con cháu động viên bà con về dự thật đông đủ để lễ Giỗ Tổ được thành công tốt đẹp. Những năm sau này sẽ được tiền hành thường niên và sẽ là những ngày lễ chính, con Xuân tế sẽ là nhỏ hơn so với lễ này.
Việc làm giỗ Nguyên Tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật đã được tiến hành 3 năm nay kể từ khi Đền thờ được phục dựng và được Nhà nước, Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch công nhận là Bằng Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Hồ Hưng Dật  đến nay. Căn cứ vào việc cúng tế của nhân dân trong vùng lâu nay vào tháng ba Âm lịch thì họ ta cũng đã thống nhất lấy ngày 23 – 24 – 25 tháng 3 Âm lịch hàng năm để giỗ cụ Tổ Hồ Hưng Dật và các vị tiên linh họ Hồ trong dịp này là hợp lý.
Năm nay theo chủ trương của Thường trực Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam, đưa ngày Giỗ Nguyên Tổ Hồ Hưng Dật đến gần với việc phục hồi Lễ hội Đền Vua Hồ lâu nay bị lãng quên. Đó là quyết tâm của họ Hồ Việt Nam phải tổ chức thật tốt về phần nội dung cũng như được sự ủng hộ của bà con trong và ngoài họ Hồ ở các tỉnh thành, đồng tâm, đồng lòng, để thu xếp bà con trong cả nước về dự thật đông đủ. Công việc phục vụ cho tế lễ họ Hồ Việt Nam đã giao cho Đội rước tế lễ của Ban LLHH Bắc Ninh đảm nhiệm việc rước tế từ cổng ngoài Nhà Bia vào trong Đền. Sáng ngày 24 tháng 3 Âm lịch năm Đinh Dậu 2017, lễ rước và túc yết được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, từ 11 giờ đến 11 giờ 30, lễ khánh thành cổng Nghi Môn trước nhà Tiền Tế, chiều 14 giờ là chương trình văn nghệ: Chầu văn, cải lương, hát chèo, hát xẩm, dân ca các vùng miền cho đến đêm 23 giờ. Để thêm phần long trọng và gây ra một không khí tưng bừng náo nhiệt của mở đầu trong ngày Giỗ Tổ và kết hợp sự khôi phục của Lễ hội “Đền Vua Hồ” nên Ban Tổ chức đã mời các đoàn nghệ thuật tham gia như: Đoàn Quan họ Bắc Ninh do con cháu họ Hồ đảm nhiệm, các ca sỹ của họ Hồ tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật Âu cơ của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, gồm các nghệ sỹ ở các Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương.v.v. nghỉ hưu xin biểu diễn công đức cho Đền, do bà Nguyễn Thị Hồng Hương là Phó Trưởng Ban Văn hóa – Nghệ thuật các Dòng họ Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Ngày 25/3 Âm lịch, bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ lễ Thượng phan, sau đó là Ban hành lễ do các ông là Trưởng, Phó Trưởng Ban LLHH Việt Nam chủ trì làm Chủ tế và Bồi tế. Kết thúc phần tế lễ, con cháu thụ lộc Tổ tiên.
Hồ Thanh Tâm

Tác giả bài viết: Hồ Thanh Tâm

Nguồn tin: Văn Phòng Ban liên lạc Họ Hồ Việt Nam: