THANH HÓA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ HỒ LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1545

Sáng ngày 05/1/2020, họ Hồ Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 200 đại biểu dòng họ Hồ từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh về dự Đại hội. Về dự Đại hội có ông Hồ Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, các ông Hồ Sỹ Hậu, Hồ Quốc Toản – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, đại diện Hội đồng họ Hồ các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng. Tham dự đại hội còn có đại diện các tổ chức chính trị-xã hội địa phương và đại diện một số dòng họ trên địa bàn Thanh Hóa.


Trong nhiệm kỳ qua, cộng đồng họ Hồ Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, kết nối dòng tộc giữa các chi họ, dòng họ của các xã, huyện, thị thành phố thành một khối đoàn kết, kết nối tình anh em trong cộng đồng, cùng bàn bạc, thảo luận đưa ra những quyết sách, định hướng phát triển, giúp đỡ, hợp tác, thúc đẩy để dòng họ ngày càng phát triển. Đồng thời động viên con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nhà thờ tổ, quỹ khuyến học họ Hồ… Trong nhiệm kỳ, họ Hồ đã xây mới được 19 nhà thờ chi họ, cùng công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa trao qùa cho các gia đình họ Hồ gặp khó khăn do thiên tai gây ra, hỗ trợ nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Với mục tiêu: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Cộng động họ Hồ Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền về lịch sử dòng họ, khơi dậy niềm tự hào về dòng tộc văn hiến-hiếu học-trọng nghĩa tình,củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của cộng đồng họ Hồ, nhất là hoạt động của các CLB Doanh nhân, doanh nghiệp họ Hồ; thường xuyên tổ chức dâng hương các nhà thờ họ Hồ nhân ngày giỗ, lễ, tết và khánh thành các Nhà thờ họ nhằm tri ân công đức của tổ tiên, thường xuyên đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, động viên con em họ Hồ hăng say lao động, học tập và rèn luyện.
Trên tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, các đại biểu đã bầu 36 đại biểu vào Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.
Hồ Thanh Hải