Thông báo của BLL họ Hồ Việt Nam

1559

Với nghĩa cứ cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ngày Vu lan báo hiếu 8h sáng rằm tháng 7(5-9-2017), BLL họ Hồ Việt Nam tổ chức lễ tri ân các cụ Tổ tại đền thờ Đức Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Vậy kính mời tất cả anh em con cháu, nội ngoại họ Hồ Việt Nam về dự lễ.