Thông báo về Lễ Giỗ Tổ 25/3/ Đinh Dậu

1187

Để chuẩn bị cho ngày giỗ Đức Nguyên Tổ – Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật, đi vào nề nếp vào ngày 25/3 Âm lịch hàng năm, (năm nay nhằm ngày 21/4/2017)  Thường trực Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam đã họp và quyết định năm nay sẽ tổ chức thật tốt, qui mô lớn và chu đáo theo phong tục truyền thống

THÔNG BÁO

Trong những năm tiếp theo họ Hồ Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để từng bước phục dựng lại lễ hội ĐềnVua Hồ (Đền thờ Hồ Hưng Dật). Từ những thiên niên kỷ trước Lễ hội này đã là nét Văn hóa tâm linh của dân cư trong vùng được tổ chức trong 3 ngày, cứ 5 năm thì được làm 5 đến 8 ngày.
   Chương trình tổ chức lễ tế tại Đền:

 1. Ngày 23 tháng 03 năm Đinh Dậu (tức ngày 19/04/2017):
 • 15h00′: Lễ Túc Yết
 1. Ngày 24 tháng 03 năm Đinh Dậu (tức ngày 20/04/2017):
 • 08h00′ – 09h00′: + Lễ Thượng Phan Tấu trình Thần linh
                                                + Lễ Thượng Phan Tấu trình Tiên Tổ
 • 09h00′ – 11h00′: Lễ  rước
 • 11h00′ – 11h30′: Cắt băng khánh thành Cổng Nghi Môn
 • 14h00′ – 23h00′: Hầu giá Chèo văn, dâng sớ
 1. Ngày 25 tháng 03 năm Đinh Dậu (tức ngày 21/04/2017):
 • 09h00′: Lễ Giỗ Tổ
 • 11h00′ – 13h00′:Con cháu thụ lộc, dự cơm thân mật tại Đền
 • 14h00′ – 16h00′: Lễ tạ và họp tổng kết
Thường trực Ban Liên lạc họ Hồ Việt Nam đề nghị BLLcác địa phương đại diện cho
các vùng: Bắc,Trung, Nam (Đặc biệt là vùng Tây Nguyên), thông báo rỗng rãi và tổ chức, bố trí bà con về dự ngày giỗ của cụ Tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật được đầy đủ và đông vui.
       Mọi sự liên hệ với Ban Tổ chức:                     
 • Ông Hồ Tất Thắng – Phó Trưởng Ban LLHHVN – Trưởng Ban LLHH Nghệ An. ĐT: 0903.45.50.79.
 • Ông Hồ Viết Cầm – Phó Trưởng Ban LLHHVN – Trưởng Ban Tổ chức sự kiện. ĐT: 0913.27.25.19
 • Ông Hồ Tiến Cường – Trưởng Ban Quản lý Đền thờ Hồ Hưng Dât. ĐT: 0915.15.41.07.
                                                                                                                                       TM. BAN LIÊN LẠC HỌ HỒ VIỆT NAM
                                                                                                                                                   KT. TRƯỞNG BAN
                                                                                                                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN                                                                                                                                                 

(Đã ký tên và đóng dấu)                                                                                                             Hồ Trọng Lâm

Tác giả bài viết: Sỹ Minh
Nguồn tin: Văn phòng BLLHHVN