THÔNG BÁO

1132
Kính gửi: – Ban Liên lạc họ Hồ các tỉnh, thành phố – Các Ủy v

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc họ Hồ Việt Nam lần thứ IV về biên soạn Lịch sử họ Hồ Việt Nam. Trong thời gian qua, Thường trực BLLHH Việt Nam, Ban Chỉ đạo Biên soạn Sử họ đã chỉ đạo Ban Sử nghiên cứu, biên soạn Lịch sử HH Việt Nam, đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Đồng thời, tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học để trưng cầu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học có uy tín chuyên ngành Lịch sử, Hán Nôm, Ngôn ngữ, cùng đông đảo con cháu họ Hồ. Hơn 450 vị đại diện BLLHH của 45 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự Hội thảo chuyên đề về Đức Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam qua hệ thống trực tuyến của Tập đoàn Mai Linh. Thông qua các cuộc Hội thảo, Ban Sử đã tổng hợp, chọn lọc tiếp thu, bổ sung nội dung, bảo đảm tính khách quan, khoa học. Về cơ bản, chúng ta đã tạo được sự thống nhất trong quan điểm, bố cục, nội dung và hình thức thể hiện, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, xuất bản sách Lịch sử họ Hồ Việt Nam, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra.
Đáng tiếc, sau cuộc hội thảo nói trên ông Hồ Sĩ Tăng đã tự tiện phát tán cuốn sách “Hiểu về họ Hồ Việt Nam” nhằm truyền bá ý kiến cá nhân về họ tộc. Việc làm này vi phạm Điều 13 của Quy ước về Tổ chức và hoạt động của BLLHH các cấp: “BLLHH các cấp trực tiếp quản lý bản tin nội bộ, trang web và các thông tin tài liệu khác về họ tộc; đảm bảo việc đưa tin chính xác, không ảnh hưởng đến uy tín của họ Hồ và gây phản cảm, mất đoàn kết nội bộ với các Dòng họ khác. Cá nhân không tự ý phát tán tài liệu về họ tộc khi chưa được sự thẩm định, ủy quyền, cho phép của BLLHH Việt Nam, BLLHH các tỉnh, thành phố”. Đây là lần thứ 3, (lần 1: “Hiểu về Hồ tộc, lần 2: “ Lược Sử họ Hồ Việt Nam, lần 3: “Hiểu về họ Hồ Việt Nam”), ông Hồ Sĩ Tăng vi phạm điều này. Hơn thế nữa, nhiều nội dung trong cuốn sách nói trên của ông Hồ Sĩ Tăng xuyên tạc lịch sử, tự tiện sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tộc phả và gia phả nhiều chi họ, sử dụng tác phẩm mà không được phép của nhiều tác giả, với dụng ý để người khác hiểu là nhiều người ủng hộ cuốn sách của mình, vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Xuất bản, gây bức xúc trong dư luận và để lại hậu quả xấu trên nhiều mặt trong dòng tộc.
Do vậy, Thường trực BLLHH Việt Nam thông báo:
1. BLLHH các tỉnh, thành phố, kịp thời thông báo đến bà con về việc ông Hồ Sĩ Tăng tự ý phát tán tài liệu, vi phạm Quy ước của dòng tộc, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng trên nhiều mặt; đồng thời khuyến cáo bà con không mua, không đọc và phát tán cuốn sách còn nhiều sai phạm nói trên của ông Hồ Sĩ Tăng.
2. Ban Tổ chức họ Hồ Việt Nam nghiên cứu đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Hồ Sĩ Tăng theo Quy ước, để Thường trực BLLHH Việt Nam xem xét, quyết định.
TM. BAN LIÊN LẠC HỌ HỒ VIỆT NAM
                                                KT. TRƯỞNG BAN
                              PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
       (Đã ký tên và đóng dấu)

                                                      Hồ Trọng Lâm

Tác giả bài viết: Văn phòng BLLHH Việt Nam