THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ II, BAN THƯỜNG TRỰC HĐHHVN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI KHÓA 5 ____________________________________

2217

HỘI ĐỒNG HỌ HỒ VIỆT NAM

________________________

Số:   18 /HĐHHVN/VP-TB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc  

_________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng  5  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN  CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ II BAN THƯỜNG TRỰC HĐHHVN

 VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI KHÓA 5

____________________________________

Kính gửi: –     Các Thành viên Hội đồng họ Hồ Việt Nam

 • Các Thành viên Hội đồng họ Hồ cấp tỉnh/thành phố và địa phương

Từ ngày 23/5 (Thứ 7) đến ngày 24/5/2020 (CN), dưới sự chủ trì của Ông Hồ Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam Khóa 5 (ĐH5), đã diễn ra Hội nghị toàn thể lần 2 Ban Thường trực Hội đồng họ Hồ Việt Nam tại Đền thờ Đức Nguyên tổ, Bàu Đột, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Mặc dù thời tiết oi nóng, và ngay sau khi Chính phủ tạm thời chấm dứt cách ly thời kỳ đại dịch Covid-19, các Thành viên Ban Thường trực và khách mời đã về đông đủ (chỉ vắng 1 số thành viên có lý do xin nghỉ), Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình anh em dòng tộc, chia sẻ và đóng góp ý kiến sôi nổi, chân thành.

Sau đây là kết luận của Chủ tich được toàn thể Hội nghị biểu quyết thông qua:

I/Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐH5: Hội nghị đánh giá và thống nhất cao về việc tổ chức thành công Đại hội. Khẳng định ĐH5 là ĐH kế thừa các thành tựu và thành quả của các kỳ ĐH1, 2, 3, 4; Đồng thời phát huy các thành tựu đó, đưa lên tầm cao mới.

Mặc du sau ĐH5 tháng 11/2019 đến nay, thời gian không nhiều lại bị Đại dịch COVID-19 ngăn trở, nhưng HĐHHVN đã triển khai thực hiện được một số hạng mục quan trọng như sau:

 1. ĐH5 đã kế tiếp tất cả những thành tựu các khóa trước để lại; đó là sự đoàn kết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, chung tay xây dựng quan hệ phát triển dòng tộc cả trong và ngoài nước. DH5 tổ chức thành công là một tiếng vang không những trong cộng đồng họ Hồ, mà còn được sự đánh giá cao của trăm họ trong cả nước, đồng thời nhận được sự trân trọng, khen ngợi của các cấp các ngành và đoàn thể.
 2. ĐH5 đã từng bước kiện toàn lại hệ thống văn bản, quy chế điều chỉnh mọi hoạt động của HDHHVN từ cấp trung ương đến HĐ cấp tỉnh và các huyện. Trong đó Nghị quyết của ĐH5 đã vạch ra 4 nhiệm vụ trọng tâm là:
 • (Một là) Nghị quyết về Xây dưng, kiện toàn lại HDHH các tỉnh, thành phố và cả nước để làm đầu mối tập hợp đoàn kết và tổ chức các hoạt động của bà con họ Hồ tại địa phương và góp sức vào công việc chung cả nước.
 • (Hai là) Nghị quyết về Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng con người họ Hồ có tư cách đạo đức, có học thức cao, có năng lực giỏi trong thời kỳ Công nghệ 4.0.
 • (Ba là) Nghị quyết về tiếp tục tôn tạo, phục dựng Đền thờ Đức Nguyên tổ ngày càng to đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con họ Hồ trong nước và thế giới; đồng thời hỗ trợ xây dựng các nhà thờ chi họ Hồ trong cả nước.
 • (Bốn là) Nghị quyết về bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh để tái bản cuốn Lịch sử họ Hồ Việt Nam.
 1. HDHHVN đã ban hành 04 Quy chế quan trọng, là:
 • Quy chế về tổ chức hoạt động của HDHH các cấp.
 • Quy chế về tổ chức tế lễ tại nhà thờ Đức Nguyên tổ;
 • Quy chế về tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài.
 • Quy chế về tổ chức, hoạt động và quản lý công tác tài chính.
 1. Đã thiết kế, sản xuất và cho công bố sử dụng : (1) Hồ kỳ (Cờ họ Hồ). (2) Logo họ Hồ và (3) Con dấu họ Hồ từ trung ương đến địa phương. (4) Sản phẩm lưu niệm Vinh danh công đức. (đã gửi đến cho từng HĐHH địa phương)
 2. Đã mua sắm mới: Quần áo trang phục tế lễ … đủ phục vụ cho mọi thành phần tham gia.
 3. Đã tổ chức được Đại lễ tế Tổ Xuân Canh Tý 10-11 tháng Giêng năm 2020.
 4. Lễ Giỗ Đức Nguyên tổ 25/3 âm lịch.
 5. Tại đền thờ Đức Nguyên tổ:
 • Đã sơn lại toàn bộ các cánh cửa chính điện;
 • Trồng hơn 20 cây cổ thụ;
 • Lát đá 250 m2 sân nhà tiền tế ;
 • Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà thờ;
 • Lắp đặt hệ thống bơm điện cung cấp nước dung và tưới cây;
 • In ấn phát hành 1000 phiếu công đức, 1000 bản tin họ Hồ số Đặc biệt chào mừng thành công của ĐH5.
 • Đã thiết kế và đưa vào sản xuất 10.000 đĩa gốm sứ VINH DANH CÔNG ĐỨC. Dự kiến sẽ tặng cho các đối tượng: (1) Có công đức xây dựng họ Hồ. (2) Đạt thành tích cao trong khoa bảng, thi cử. (3) Các cụ cao niên sống đức độ. (4) Cá nhân có những thành tích cao, đột xuất được xã hội công nhận.

II/Về tiến độ triển khai kế hoạch Quy hoạch xây dựng Đền thờ Đức Nguyên tổ (ĐNT): Sau khi nghe Kiến trúc sư và Trưởng ban phục dựng trình bày Quy hoạch, được các Đại biểu sôi nổi nêu nhiều ý kiến xây dựng và phản biện; Hội nghị nhất trí cao một số vấn đề sau:

II.1. Thường trực thông qua về cơ bản Quy hoạch sửa đổi bổ sung xây dựng ĐT ĐNT do Ban phục dựng báo cáo.

II.2. Thường trực cũng lưu ý một số kết luận như sau:

 1. Cổng Tam quan được đấy ra phía trước hồ sen; Hồ sen được thiết kế hình bán nguyệt. Cổng Tam quan giữ nguyên thiết kế như đã được thông qua và phần dưới cần lấy hình dáng cấu trúc Cổng Thành Nhà Hồ.
 2. Đồng ý xây Miếu Thần Linh tụ khí (Miếu Linh khí của Đền). Tuy nhiên cần thỉnh mời chuyên gia Phong thủy xác định vị trí đúng và có Tờ trình Hội đồng thông qua.
 3. Tạm thời không xây dựng Miếu Liệt nữ.
 4. Xậy dựng Hội trường, Nhà truyền thống bằng xi măng cốt thép giả gỗ.
 5. Xây (khoan) giếng nước và hệ thống bể trữ nước, dẫn nước phục vụ sử dụng, tưới cây, nhà vệ sinh. (Bác Hồ Sỹ Hậu cung tiến)
 6. Xây dựng bức Bình phong: (Thuyết phục Anh Hồ Thanh Đình cung tiến)
 7. Tiếp tục gặp gỡ giao dịch với các hộ đang sinh sống hai bên tả hữu của Đền thờ, để hoàn thành thủ tục mua bán, đền bù…để bà con di dời; giúp cho tổng thể Khu di tích được đầy đủ như thiết kế. (Việc này đã có trong kế hoạch, tuy nhiên lần này cần thúc đẩy lộ trình, trong đó quan trọng là tìm nguồn kinh phí)
 8. Việc trùng tu phục dựng Chùa NGỌC SƠN TỰ phía nam Đền thờ là nằm trong kế hoạch, nhưng cần nhiều thời gian và thủ tục phức tạp. Trước mắt cần lập lại quy hoạch để được Nhà nước phê duyệt Dự án để lấy đất. Sau khi hòan tất thủ tục đất, sẽ tính tiếp việc xây chùa.
 9. Về tổng thể, cần bịt lại con đường phía nam đi vào hông Khu di tích; tuy nhiên do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, tạm thời cho phép tiếp tục sử dụng.
 10. Giao cho Ban phục dựng lên kế hoạch xây dựng con đường và bãi đỗ xe tại khu đất phía bắc Khu di tích. Đồng thời tính đến việc xây dựng Khu Nghĩa trang Công viên họ Hồ.

II.3. Giao cho Ban Xây dựng Quy hoạch phục dựng, tiến hành khảo sát, thiết kế các hạng mục xây dựng thành các Hạng mục xây dung độc lập cụ thể … để kêu gọi cung tiến. Các Hạng mục cần hội đủ:

 • Tên công trình, hạnh mục.
 • Thời gian và địa điểm xây dựng.
 • Tổng kinh phí.
 • Tên đơn vị thi công.

II.4. Hội nghị thống nhất đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của Ban Phục dựng xây dựng đền thờ ĐNT qua từng thời kỳ. Trong đó nổi bật là Anh HồVăn Hạnh (đã mất); Anh Hồ Viết Cầm. Và xuyên suốt là Bác Hồ Sỹ Hậu và một số cá nhân, đơn vị khác.

III. Về công tác Tài chính, động viên kêu gọi tìm nguồn tài chính: Sau khi Anh Hồ Đình Việt, Phó Ban Tài chính trình bày về Tài chính công khai, thu chi tài chính với những con số cụ thể, minh bạch rõ ràng. Anh Hồ Huy, Phó Chủ tich Thường trực HĐHHVN kiêm Trưởng ban Tài chính đã khái quát lại công tác tài chính trong suốt thời gian qua, đồng thời vạch ra kế hoạch công tác tài chính nhằm phục vụ cho mọi nhu cầu chi phí hoạt động của HĐHHVN, theo đúng Quy chế Tài chính đã được ĐH 5 thông qua.

Hội nghị cũng nhất trí cao với nội dung trong báo cáo của Ban Tài chính; đồng thời khẳng định những công lao to lớn của Ban Tài chính qua từng thời kỳ đã huy động được nguồn kinh phí đủ phục vụ cho việc xây dựng nên những công trình to lớn như hôm nay.

Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn sau ĐH 5 tháng 11/2019 đến nay, mặc dù Đại dịch CIVID-19 gây khủng hoàng trong và ngoài nước, Ban Tài chính cũng đã kêu gọi huy động được nhiều cá nhân cung tiến để xây dựng được một loạt hạng mục được nêu tại khoản 4,5,6,7,8 phần I nêu trên.

Hội nghị kết luận rằng: nhiệm vụ của Ban Tài chính trong thời gian tới rất nặng nề, một loạt các hạng mục xây dựng từ cổng Tam quan, đến tường rào, nhà Truyền thống, Hội trường.v.v. sẽ cần rất nhiều kinh phí. Ngoài các hạng mục xây dựng, hoạt động của các Ban chức năng như KHKT, Tế lễ, Truyền thông, Văn phòng.v.v. đều cần có ngân sách để hoạt động. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của Ban Tài chính, Hội nghị kêu gọi mọi thành viên HĐHHVN phải hỗ trợ Ban Tài chính trong việc tìm nguồn, động viên bà con họ Hồ trong và ngoài nước tham gia;… đảm bảo ngân sách phục vụ cho mọi hoạt động của HĐHHVN.

Ban Tài chính xin được thông báo đến bà con họ Hồ trong và ngoài nước, Hội đồng họ Hồ Việt Nam đẫ mở tài khoản tại ngân hàng với đồng chủ tài khoản là Bác Hồ Tất Thắng (Chủ tịch HĐHHVN) và Bác Hồ Huy (Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tài chính) để đảm bào thu chi tài chính công khai, minh bạch, đúng Quy chế.

Thông tin: – Tên tài khoản: Hội đồng họ Hồ Việt Nam

– Số tài khoản: 100813105555 (VND)

– Ngân hàng: Vietinbank, Chi nhánh TP. Vinh, Nghệ An.

 

 1. Chuyên đề về Khuyến học, Khuyến tài và công tác Thanh niên: Anh Hồ Minh Kiêm, Phó Chủ tịch HĐHHVN kiêm Trưởng ban Khuyến học, Khuyến (KH,KT) tài trình bày báo cáo về Công tác Khuyến học, Khuyến tài trong thời gian qua. Trong bối cảnh kinh phí dùng cho hoạt động KHKT rất eo hẹp, không ổn định, nhưng Ban KHKT đã vượt qua và đã kịp thời động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời gần 10 Cháu học sinh các cấp đã giành được những giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Quốc gia; các cá nhân giành được các giải cao về báo chí, về báo ảnh quốc tế, về Chung kết Đường lên đỉnh OLEMPYA, Thần tượng Âm nhạc Nhí .v.v..

Tuy các phần thưởng của Ban KHKT không nhiều, nhưng đã động viên rất kịp thời nên đã có tầm ảnh hưởng to lớn trong dòng tộc và cộng đồng xã hội. Đơn cử: Ngày 6/9/2019, Cử nhân Hồ Thị Hồng Cúc – tỉnh Đồng Tháp tiến hành bảo vệ Luận án Tiến sỹ Khoa học tại Học viện Quân đội trước Hội đồng Nghiệm thu cấp Quốc gia; Sự có mặt chính thức của HĐHHVN và Ban KHKT đã được Ban Nghiệm thu đưa vào chương trình. Thay mặt HĐHHVN, Ông Hồ Quốc Phi phát biểu bày tỏ niềm tự hào của họ Hồ Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học lại có thêm một người con gái bảo vệ Luận án Tiến sỹ khoa học; Bày tỏ cảm ơn Nhà trường và các vị Giáo sư, Tiến sỹ đã hướng dẫn, dạy bảo và dìu dắt học viên Hồ Thị Hồng Cúc trưởng thành như ngày hôm nay. Sau đó, Anh Hồ Minh Kiêm đã lên trao phần quà của HĐHHVN cho Học viên Hồ Thị Hồng Cúc trước Hội đồng, tuy phần thưởng không lớn, nhưng mang nhiều ý nghĩa, đã được cả Hội nghị tán thưởng.

Về công tác Thanh niên, Anh Hồ Đức Hải, Trưởng ban Thanh niên, trinh bày kế hoạch tổ chức lại và đẩy mạnh công tác thu hút thanh niên họ Hồ vào các hoạt động chung có nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, bày tỏ muốn lập Quỹ Khuyến học Thanh niên, nhằm đông viên Thanh niên họ Hồ Việt Nam phấn đấu học tập đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Sau khi điểm lại các hoạt động công tác KHKT và Thanh niên, tổng kết lại những ý chính của các Đại biểu, Bác Hồ Tất Thắng, Chủ tịch HĐHHVN đã kết luận:

 1. Nhiệt liệt khen ngợi Anh Hồ Minh Kiêm mặc dù đang đương chức, vẫn giành nhiều thời gian cho hoạt động công tác KHKT, và thực tế đã làm được nhiều việc cho dòng tộc.
 2. Quỹ khuyến học khuyến tài Thanh niên phải là một bộ phận không tác rời và chịu sự kiểm soát của Quỹ KHKT mà HĐHHVN đã thông qua. Thường trực giao cho Bác Hồ Sỹ Hậu và Bác Mười Lắm hỗ trợ cho công tác Thanh niên và Quỹ KHKT Thanh niên.
 3. Quỹ KHKT cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời các học sinh đạt được các giải cao trong và ngoài nước. Vinh danh các cá nhân có những thành tựu, thành tích xuất sắc được xã hội công nhận. Không khen thưởng vinh danh các cá nhân họ Hồ được thăng quan tiến chức; các HĐHH các cấp chỉ nên đến chúc mừng.
 4. Việc khen thưởng cấp tỉnh/thành phố… nên do HĐHH cấp tỉnh/thành thực hiện. Đạt thành tích cấp quốc gia trở lên do HĐHHVN thực hiện.
 5. Đề nghị ban Khuyến học Khuyến tài nghiên cứu và nếu hội đủ các yếu tố cần thiết thì có thể trình HĐHHVN duyệt để tổ chức Đại hội Khuyến học Khuyến tài họ Hồ Việt Nam tại Quốc Tử Giám Hà Nội vào một thời điểm thích hợp.

 

 1. Về Công tác Truyền thông: Anh Hồ Sỹ Minh Trưởng ban Truyền thông báo cáo: Hiện nay Ban Truyền thông đang quản lý 3 đầu mối truyền thông, gồm (1) Trang Web họ Hồ, (2) Bản tin họ Hồ và (3) Face Book họ Hồ.

Khó khăn hiện tại là nhân sự hoạt động trong lĩnh vực truyền thông rất thiếu; không có cộng tác viên (CTV) nên các thông tin rất chậm và không phong phú. Mặt khác kinh phí rất eo hẹp, thậm chí hiện tại kinh phí in Phiếu Công đức và Bản tin họ Hồ số đặc biệt… vẫn chưa có để trả cho Nhà in; đó là chưa nói đến kinh phí thuê tên miền của trang Web.

Một số Đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến quý cho công tác truyền thông, hầu hết đều khẳng định tầm quan trọng của truyền thông và những mặt tích cực của Trưởng ban đã làm suốt trong thời gian qua.

Sau khi điểm lại những thăng trầm của công tác truyền thông thời gian qua, Bác Hồ Tất Thắng kết luận:

 1. Thường trực khẳng định, đánh giá cao những cố gắng của Anh Hồ Sỹ Minh Trưởng ban truyền thông. Mặc dù vẫn đang tại chức, Anh Minh vẫn luôn chăm lo đến công tác truyền thông của dòng họ.
 2. Củng cố lại nhân sự Ban Truyền thông đảm bảo duy trì truyền thông đầy đủ, chính xác, có tác dụng hướng dẫn dư luận. Mỗi Thành viên HĐHH các cấp là CTV cung cấp thông tin cho Ban truyền thông. Giao Anh Tâm PCT/Trưởng ban TCCB giúp Anh Minh trong việc tăng cường nhân sự và CTV truyền thông.
 3. Xây dựng lại trang Web của HHVN theo hướng hiện đại và đáp ứng được yêu cầu của bà con họ Hồ.
 4. Duy trì việc in Bản tin họ Hồ VN, ít nhất mỗi năm ra 1 số.
 5. Quản lý thật tốt các trang mạng Zalo lấy danh nghĩa họ Hồ VN, đảm bảo mọi thông tin đang lên đều vì mục đích chung đoàn kết họ Hồ, không vì động cơ cá nhân, gây chia rẽ mất đoàn kết.
 6. Về kinh phí: đề nghị Ban Tài chính nghiên cứu và hỗ trợ cho Ban Truyền thông, trước mắt thanh toán các khoản nợ Nhà in.

 

 1. Về công tác Vinh danh NỮ SỸ HỒ XUÂN HƯƠNG LÀ DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI: Bác Nguyễn Hồ Huy Toàn, Nhà nghiên cứu Lịch sử Quân đội, Phó Ban Thường trực Ban Vận động Vinh danh HXH báo cáo quá trình thành lập Ban vận động, sưu tầm được khá nhiều tài liệu các đầu sách trong và ngoài nước về HXH, Bác Toàn nhấn mạnh cần :
 • UBND tỉnh Nghệ An cần có công văn gửi các cơ quan liên quan; Bộ Ngoại giao sẽ có công văn gửi Chính phủ và Uy ban UNESCO Việt Nam.
 • Để UNESCO đồng ý thông qua xét duyệt, cần có 3 quốc gia đồng đề nghị cùng với Việt Nam.
 • Cần tổ chức Hội thảo, triển lãm công bố các tác phẩm của Việt Nam và Thế giới viết về Nữ sỹ Hồ Xuân Hương.

Bác Hồ Tất Thắng, Chủ tịch kết luận: Việc vinh danh nữ sỹ Hồ Xuân Hương lên UNESCO để trở thành Danh nhân văn hóa Thế giới là một việc làm rất có ý nghĩa mà chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Hiện nay, công văn của UBND Tỉnh Nghệ An đang được soạn thảo và đến 30/5/2020 sẽ được ký phát.Do vậy, HDHH các cấp cần động viên bà con họ Hồ trong và ngoài nươ]cs nhiệt tình tham gia sưu tầm tài liệu, góp công góp của, tìm các mối quan hệ để việc Vinh danh Nữ sỹ Hồ Xuân Hương sẽ được thực hiện vào cuối năm 2021-đàu năm 2022.

 

VII. Công tác chuẩn bị Hội thảo Khoa học Lịch sử họ Hồ Việt Nam: Bác Hồ Quốc Toàn Phó Chủ tịch HĐHHVN kiêm Trưởng ban Sử đã giành nhiều thời lượng để trình bày báo cáo về quá trình sưu tầm, chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi để có cuốn HỌ HỒ VIỆT NAM – CỌI NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN..

Đây là đề tài rất khó và có rất nhiều ý kiến trái chiều hiện nay, thậm chí một số người với động cơ mục đích không rõ ràng, công bố lên mạng một số thông tin sai lệch, hoàn toàn không có lợi cho khối đại đoàn kết họ Hồ Việt Nam

Đứng trước tình hình phức tạp như vậy, các Đại biểu tham gia Hội nghị đã sôi nổi phát biểu, đưa ra nhiều dữ liệu để khẳng định sự đúng đắn của những người họ Hồ đã xây dựng được cuốn sử họ qua các kỳ Đại hội 1,2,3,4 đã tổng hợp và công bố.

Trên cơ sở tổng hợp lại tất cả các ý kiến của các Đại biểu; Bác Hồ Tất Thắng, Chủ tịch HĐHHVN kết luận:

 1. Việc tổ chức Hội thảo khoa học về Lịch sử họ Hồ trên cơ sở thành quả nghiên cứu của các kỳ Đại hôi 1,2,3,4 mà Đại hội 5 kế thừa là một trong những nội dung công việc quan trọng đã được Nghị quyết của Đại hội 5 khẳng định và thông qua. Trên cơ sở Tờ trình của Ban Sử, Thường trực sẽ quyết định quy mô, thời gian, địa điểm Hội thảo vào thời diểm thích hợp.

 

 1. Hội thảo khoa học về lịch sử họ Hồ Việt Nam lần này phải đảm bảo các nguyên tắc như sau::

* (Một là) Lấy Chính sử Quốc gia làm trục chính, mọi tư liệu, tài liệu do các bên nêu ra, phải phù hợp với Chính sử và có lợi cho khối Đại đoàn kết họ Hồ thì được sử dụng..

* (Hai là) Các tài liệu đã được HĐHHVN qua các Đại hội công bố bằng văn bản, đã khắc vào bia đá, được bà con họ Hồ, bà con họ khác công nhận và dư luận xã hội đồng thuận,… thì cơ bản không được thay đổi.

* (Ba là)  Các diễn biến của lịch sử dòng tộc luôn là dòng chảy cùng lịch sử dân tộc, có tính xác thực, tính nhân văn cao, có trách nhiệm với tiền nhân và hậu thế. Đồng thời, đảm bảo truyền thống vẻ vang của họ Hồ qua năm tháng, là truyền thống hiếu học, truyền thống gia đình hòa thuận “tử hiếu tôn hiền”,  truyền thống chia ngọt xẻ bùi với các gia tộc khác, truyền thống sẵn sàng xả thân vì đất nước, truyền thống xây dựng tổ quốc ngày càng phát triển… Thực hiện di huấn bất hủ của Đức Nguyên tổ VẠN ĐẠI VI DÂN.

* (Bốn là) Trong quá trình xây dựng bộ sử họ, cần tham khảo thêm các cứ liệu, tài liệu có các nguôn khác nhau, trong đó: các phả hệ, gia phả như Hồ Tông thế phả; Hồ Gia thế phả; vv.. Giao cho Chủ tịch HĐHH các cấp tuyên truyền sâu rộng trong bà con họ Hồ các chi phái, thế thứ trong cả nước cung cấp các tài liệu liên quan cho ban Sử.

* (Năm là)  Để phục vụ cho nghiên cứu, yêu cầu Ban Sử cho in 3 cuốn sách dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, gồm: Hồ tông thế phả, Hồ gia hợp tộc phả ký và Hồ gia thế phả.

 

 1. Giao cho Ban Sử: tiến hành nghiên cứu, thu thập tài liệu và liên hệ với các Sử Gia, các Viện nghiên cứu lịch sử, tranh thủ ý kiến các Ban của HĐHHVN… xây dựng Đề cương Hội thảo Khoa học Lịch sử họ Hồ Việt Nam, trình Thường trực thông qua. Đề án phải hội đủ cá yếu tố sau đây:
 • Một là: Xác định rõ Mục đích chủ yếu của Hội thảo.
 • Hai là: Tư tưởng chỉ đạo của Hội thảo.
 • Ba là: Chúng ta tiến hành Hội thảo Khoa học Lịch sử họ Hồ lần này là triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH5, chứ không bị bất cứ sức ép nào, tất nhiên chúng ta tôn trọng và hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp có thể trái chiều của mọi cá nhân, tổ chức.
 • Bốn là: Khách mời: đầy đủ mọi thành phần, Đại biểu phải gửi tham luận trước cho BTC… đảm bảo Hội nghị thành công, trong đó cuốn Kỷ yếu Hội thảo là căn cứ Khoa học để xây dựng Lịch sử họ Hồ. Lưu ý: phải mời được 1 số chuyên gia trong lĩnh vực sử học có tham luận đăng trong Kỷ yếu và để tham gia chủ trì Hội thảo.
 • Các vấn đề khác (nếu có)

 

 1. Giao cho Văn phòng Ban Thường trực HĐHHVN: kết hợp chặt chẽ với Ban sử, Ban Tài chính và các Ban chức năng của HĐHHVN, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xây dựng Kịch bản Hôi thảo Khoa học đảm bảo Hội thảo thành công.
 2. Các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban chức năng của HĐHHVN, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động mọi công việc hỗ trợ tổ chức Hội thảo thành công.

 

Rất mong các Thành viên HĐHH các cấp, căn cứ trách nhiệm được giao và kế hoạch nhiệm vụ được liệt kê trong Thông báo này, chủ động hoàn thành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo lên cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Trân trọng./.

TL. Chủ tịch HĐHHVN

Phó Chủ tịch/Chánh Văn phòng:Hồ Quốc Phi