Hội đồng họ Hồ Việt Nam xin thông báo:

5425


Trước tình hình dịch bệnh corona diễn biến khó lường, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc.
Tiếp thu ý kiến chỈ đạo của Thủ tướng, Hội đồng họ Hồ Việt Nam thông báo Lễ hội tế Tổ đầu xuân Canh Tý tại Đền thờ Nguyên Tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật vào ngày mùng 3 – 4 /02/2020 tức là ngày 10 – 11 năm Canh Tý, tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An với qui mô toàn quốc tạm hoãn đến ngày giỗ Nguyên Tổ 25/03 năm Canh Tý, tức ngày 17/4/2020.
Do tình hình dịch bệnh Nên năm nay tạm hoãn tổ chức qui mô lễ hội toàn quốc mà chỉ tổ chức Lễ tế Tổ trong phạm vi hẹp địa phương huyện Quỳnh Lưu. Vậy nên Hội đồng họ Hồ Việt Nam kính báo tới bà con họ Hồ trong và ngoài nước biết sắp xếp thời gian về giỗ Đức Nguyên Tổ vào ngày 25/03 năm Canh Tý,(tức ngày 17/4/2020). Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG HỌ HỒ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Hồ Tất Thắng