Kêu gọi anh chị em con cháu nội ngoại họ Hồ Việt Nam

206

Đền Thờ Đức Nguyên Tổ là Công Trình Con Cháu Họ Hồ Việt Nam chung tay góp sức cùng Phục dựng !

Thường trực Hội đồng Họ Hồ Việt Nam!
Ban Phục dựng,
Ban Tài chính ,
Ban Truyền thông cùng Con Cháu Họ Hồ Việt Nam thấu hiểu chia sẽ đến từng Con Cháu nội ngoại Họ Hồ Việt Nam!

Góp công,
Góp sức,
Dù là 1 Viên Gạch
Hay một tấm lòng của con cháu Họ Hồ Việt Nam!

Phục dựng đi sản Văn Hoá – Đi sản Thờ cúng Tổ Tiên Họ Hồ Việt Nam Đi sản Quốc Gia.

Lòng biết ơn Tiên Tổ khơi thông các Nguồn và tâm huyết tình yêu thương về xây dựng Đền Thờ làm nơi hội tụ Họ Hồ Việt Nam!

Tuyệt vời Ông mặt Trời!

Có hàng nghìn Và hàng chục nghìn Con Cháu nội ngoại Họ Hồ Việt Nam!

Đang tại chúc cũng như về hưu.

Đang làm Doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn Doanh Nghiệp lớn.

Người già.

Trẻ Nhỏ tham gia với tấm lòng yêu thương Dòng Họ Hồ Việt Nam!

Đợt này làm Cổng Tâm Quan đón chào Con Cháu Họ Hồ Việt Nam!
Trong nước
Ngoài nước
Nội ngoại
Dâu rể
Yêu thương thân tộc chắc chắn là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của đỉnh cao Họ Hồ Việt Nam!
Trân trọng,

Hồ Huy
Phó Chủ tịch TT Hội Đồng Họ Hồ Việt Nam .
Phụ trách Tài Chính và vận động Cung Tiến Phục Dựng và Đền Thờ, Nhà Thờ Họ Hồ Việt Nam.
Số điện thoại 0988563979 – 0989183868-0988111111.