CẦN HIẾU ĐÚNG NGUỒN GÓC NƠI THỜ TỰ ĐỨC NGUYÊN TỔ HỌ HỒ VIET NAM

8130


Kính thưa Bà con Nội ngoại Họ Hồ Việt Nam!
Họ Hồ ta là dòng họ có truyền thống văn hoá, hiếu học, trọng nghĩa tình, đoàn kết yêu thương cùng một gốc Tổ là Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công nhận, cấp bằng Di tích Quốc Gia các nơi thờ phụng tổ tiên như:
-Đền thờ Hồ Hưng Dật tại xã Ngọc Sơn – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An
-Nhà thờ Họ Hồ Quỳnh Đôi – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An.
-Nhà thờ Hồ Tông Thốc tại xã Thọ Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An.
Ngày nay, việc thờ phụng Đức Nguyên Tổ trạng nguyên Hồ Hưng Dật được bà con Họ Hồ tổ chức ở nhiều Nhà thờ như: Nhà thờ Họ Hồ Thanh Hoá, Nhà thờ Họ Hồ Phương Nam, Nhà thờ Họ Hồ Bình Dương, Nhà thờ Họ Hồ Bắc Ninh, Nhà thờ Họ Hồ Hải Phòng… Như vậy việc Nhà thờ Họ Hồ Quỳnh Đôi và Nhà thờ Họ Hồ ở Thọ Thành và các Nhà thờ khác khi tổ chức tế lễ, thờ phụng tổ tiên thì đương nhiên phải kính thờ Đức Nguyên Tổ. Do vậy, thiết nghĩ là con cháu Họ Hồ Việt Nam mỗi người nên suy nghĩ, nói, viết và làm đối với Đức Nguyên Tổ và Dòng họ phải đúng đạo lý và pháp lý để đoàn kết họ tộc.
Về thông tin một vài cá nhân viết trên mạng xã hội nơi thờ Hồ Hưng Dật ở Nhà văn hoá xã Lăng Thành huyện Yên Thành là chính thì đó là những thông tin sai lệch, không chính xác, không hiếu về lịch sử.
Theo hồ sơ Di tích ( đang lưu giữ tại Ban quản lý di tích danh thắng Nghệ An). “ Đình Sừng – xã Lăng Thành được nhân dân xây dựng tháng 11 năm 1583 làm nơi sinh hoạt văn hoá, hội họp của làng… đến năm 1797 làng xây dựng thêm toà hậu cung để làm nơi thờ phụng các vị Thần hoàng của làng. Toà hậu cung của Đình Sừng được bài trí 2 long ngai bài vị để thờ hai vị Thần hoàng làng là: Cao Sơn Đệ Nhất Quân và Trung Đẳng Thần Quân Đệ Nhị Thần Hồ Hưng Dật. Tại đền hiện lưu giữ hai bia ghi công đức những người có đóng góp xây dựng đền, một bia thời Lê, một bia thời Nguyễn”.
Như vậy việc thờ phụng Đức Nguyên Tổ là tại Đền thờ Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật ở xã Ngọc Sơn – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An đã được Vua Hồ Quý Ly cho xây dựng năm Quý Mùi 1403 và được con cháu HHVN đồng tâm đồng sức đồng lòng phục dựng từ năm 2005 ( Nhà bia) và nhà thờ – Từ đường HHVN từ năm 2011 đến nay cơ bản đã hoàn thành theo Quyết định số 2697/QĐUB ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Nghệ An, thiết nghĩ con cháu Họ Hồ chúng ta nên tự hào về Đức Nguyên Tổ về đền thờ Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật – Linh từ của dòng họ và có rất nhiều nhà thờ để thờ phụng tổ tiên cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho mọi người, cho Họ Hồ Việt Nam phát triển thịnh vượng.
Hồ Minh Thư
Ban quản lý Di tích Danh thắng tỉnh Nghệ An