Một số hình ảnh Lễ giỗ Đức nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam ngày 25/4/2022

531