THÀNH LẬP BAN NGHI LỄ GIỖ TỔ HỌ HỒ VIỆT NAM

1367
Để chuẩn bị chu đáo cho lễ giỗ Tổ họ Hồ Việt Nam vào 3 ngày 23-25/3/ Đinh Dậu, Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam đã họp và quyết định thành lập Ban nghi lễ, lên kế hoạch các đoàn dâng lễ, phần công cụ thể công việc cho từng thành viên. Giao ông Hồ Viết Cầm làm trưởng ban sự kiện họ Hồ Việt Nam phụ trách. Các thành viên được giao các phần việc phải bám sát tổ chức chí đạo thực hiện nghiêm túc thành kính.xứng tầm một dòng họ trâm anh thế phiệt, tri ân Tiên tổ.
BAN LIÊN LẠC HỌ HỒ VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN DÂNG LỄ, DÂNG HƯƠNG

 1. BLLHH Quỳnh Đôi
 2. BLLHH Thọ Thành
 3. BLLHH Nghệ An
 4. BLLHH Hà Nội
 5. BLLHH Thành phố Hồ Chí Minh
 6. BLLHH Thành phố Huế
 7. BLLHH Thanh Hóa
 8. BLLHH Đà Nẵng
 9. BLLHH Hải Phòng
 10. BLLHH Hà Tĩnh
 11. BLLHH Bắc Ninh
 12. BLLHH Quảng Nam
 13. BLLHH Quảng Bình
 14. BLLHH Hưng Yên
 15. BLLHH Quảng Ngãi
 16. BLLHH Khánh Hòa
 17. BLLHH Thái Bình
 18. BLLHH Hải Dương

Các huyện, thị, thành trong tỉnh, các Doanh nghiệp con cháu Họ Hồ đăng ký qua Ban tổ chức, Ông Hồ Viết Cầm – Trưởng ban sự kiện. (Điện thoại: 0913.272.519 – 0913.273.519)
Lễ vật, văn tấu do Ban tổ chức sắm lễ, kinh phí do các đoàn chuyển về Ban tổ chức hoặc cung tiến tại Đền.
Xin trân trọng cảm ơn!
                                         TM Trưởng ban HHVN
                                               Phó ban

                                            Hồ Trọng Lâm

BAN LIÊN LẠC
HỌ HỒ VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
                   BAN NGHI LỄ GIỖ TỔ HỌ HỒ VIỆT NAM

 1. Trưởng ban sự kiện Họ Hồ Việt Nam: Ông Hồ Viết Cầm
 2. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện:
 1. Ban Quản lý Đền do Ông Hồ Tiến Cường chịu trách nhiệm thực hiện:

Vệ sinh, khai quang, tẩy uế, điện nước, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, hai cây nêu, bàn ghế vật dùng.

 1. Nhà báo Hồ Sỹ Minh – Trưởng Ban bản tin và trang Web họ Hồ chịu trách nhiệm in ấn giấy mời, băng rôn, khẩu hiệu, quay phim, chụp ảnh.
 2. Ông Hồ Tiến chịu trách nhiệm mua sắm tu thiết hương đăng, đèn nến, trầm trà, vàng mã.
 3. Ông Phạm Bằng – Phó ban phụ trách văn hóa thông tin chịu trách nhiệm điều hành chương trình hậu xá, hát chèo văn, phông đài, băng nhạc, nhạc khí, nhạc lễ.
 4. Thầy Hồ Xuân Phú – chủ trì Chùa Đồng Tương chịu trách nhiệm chuẩn bị cơm chay (10 mâm) vào sáng ngày 25/03 AL, chậm nhất 09h00′ phải hoàn tất để dâng lễ cúng Tiên Tổ và các bậc Tiên linh.
 5. Ban Liên Lạc Họ Hồ xã Quỳnh Lâm do Ông Hồ Tiến Cường chịu trách nhiệm chuẩn bị xôi, gà, chè (30kg nếp, 05 con gà luộc, 05kg đậu nấu chè) vào sáng ngày 25/03 AL, chậm nhất 09h00′ phải hoàn tất để dâng lễ cúng Tiên Tổ và các bậc Tiên linh.
 6. Ban Thanh niên Họ Hồ do Ông Hồ Sỹ Trinh chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, treo băng rôn, khẩu hiệu, thu dọn hỗ trợ cho ban tổ chức, suốt trong quá trình diễn ra lễ hội.
 7. Ban quản lý Đền chịu trách nhiệm phát hàng văn sớ, xăm thẻ.
 8. Công ty Mai Linh Nghệ An chịu trách nhiệm thu ngân cung tiến, phát hành sách báo, bản tin.
 9.  Công an 02 xã Quỳnh Lâm và xã Ngọc Sơn chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, trong giữ xe, phương tiện.
 10.  Ban Liên lạc Họ Hồ xã Ngọc Sơn chịu trách nhiệm đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho bà con về dự lễ.
 1. Kinh phí thực hiện

Các tổ chức, cá nhân được phân công công việc trên phải lên kế hoạch chi phí báo với trưởng ban trước ngày 23/03 AL 05 ngày để Ban tổ chức chuyển kinh phí kịp thời. Mọi ý kiến đề xuất xin gửi về Ông Hồ Viết Cầm
Emai: hocam.huongtra@gmail.com
Điện thoại: 0913.272.519 – 0913.273.519
Xin trân trọng cảm ơn!
                                         TM Trưởng ban HHVN
                                                   Phó ban
                                                    đã ký

                                                 Hồ Trọng Lâm

Tác giả bài viết: Sỹ Minh
Nguồn tin: Ban LLHHVN