Thông báo chương trình lễ tế Tổ đầu xuân Mậu Tuất 2018

1474
họ Hồ Việt Nam

Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam thông báo Chương trình lễ tế Tổ đầu Xuân Mậu Tuất 2018

Cũng như thông lễ hàng năm, năm nay Lễ tế Tổ đầu xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức long trọng bài bản theo phong tục truyền thống. Nghi lễ được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11 tháng giêng Mậu Tuất tức ngày 25 và 26 tháng 02 /2018

  • Ngày 10 tháng giêng (âm lịch) lễ yết cáo
  • Tối ngày 10 chương trình văn nghệ, giao lưu anh em các chi họ trên cả nước, nói chuyện truyền thống, thắp nên tri ân…
  • Sáng 11 tháng giêng Lễ tế Tổ, dâng hương, dâng hoa của con cháu, phát tâm công đức xây dựng đền thờ đức Nguyên Tổ, phát hành Bản tin họ Hồ Việt Nam, sách ảnh  Đền thờ  Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam, Trạng nguyên Hồ Hưng Dật ( quá trình phục dưng đèn thờ đức nguyên Tổ)
  • Thông báo bán thiết kế cổng tam quan, bờ rào và bãi xe đền thờ Đức Nguyên Tổ.