Thông báo lễ tế Tổ Xuân Tân Sửu 2021

956

THÔNG BÁO
ĐẠI LỄ TẾ TỔ HỌ HỒ VIỆT NAM XUÂN TÂN SỬU 2021


 Kính gửi: 
  • Hội đồng họ Hồ Việt Nam
  • Hội đồng họ Hồ các tỉnh/thành phố

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch HĐHHVN; Văn phòng Thường trực
thông báo Chương trình Đại lễ tế Tổ họ Hồ Việt Nam Xuân Tân Sửu 2021 như sau:

I. Địa điểm: Đền thờ Đức Nguyên Tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật, Thôn Bàu Đột, Xã Ngọc Sơn, Huyền Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
II. Thời gian: 02 ngày từ 10 – 11 tháng Giêng Tân Sửu (Tức 21 và 22/02/2021)
Lịch cụ thể như sau:
Thời gian Nội dung Ghi chú
Ngày 10 tháng Giêng (21/2/2021)
(1) Buổi sáng
(2) Buổi chiều: 15:00 – 19:00
Lễ cầu yên, cầu lộc, cầu tài…
Lễ Túc Yết tổ tiên
Chương trình văn nghệ tri ân tiên tổ
Ngày 11 tháng Giêng (22/2/2021)
Buổi sáng: 8h – 12 h

Lễ Thượng cờ, vinh danh công đức, khuyến học, khuyến tài
Chính lễ: Các Đoàn kính dâng lễ vật kính cáo tổ tiên Xuân Tân Sửu…
Bế mạc, con cháu thụ lộc

III. Lưu ý: Do hiện nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; căn cứ vào chủ trương của Chính phủ và chình quyền địa phương; ta tổ chức theo 2 phương án sau đây:
1) Phương án 1: Tinh hình dịch bệnh ổn định, chính quyền cho phép… chúng ta tổ chức quy mô toàn quốc, kính mời HĐHH các tỉnh/thành phố về dự đông vui.
2) Phương án 2: Nếu tình hình phải dãn cách, rút gọn thì Đại diện Thường trực HĐHHVN cùng đại diện HĐHH Nghệ An chủ trì, cùng bà con nội ngoại họ Hồ Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh tham dự.
Hội đồng họ Hồ Việt trân trọng thông báo và kính mong HĐHH các cấp, thông báo rộng rãi cho bà con nội ngoại họ Hồ Việt Nam biết để triển khai thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.

TM. Hội đồng họ Hồ Việt Nam
  Phó Chủ tịch/Chánh văn phòng: Hồ Quốc Phi