Miền Trung tan hoang sau bão số 10

1336

Là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền miền Trung nước ta, cơn bão số 10 đã để lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cũng như khiến nhiều người dân rơi vào tình cảnh khó khăn.

Thiệt hại về nhà cửa: Có 33  nhà bị sập; 121.289 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An: 210 nhà; Hà Tĩnh: 69.112 nhà; Quảng Bình: 49.155 nhà; Quảng Trị: 2.204 nhà; Huế: 608 nhà); số nhà bị ngập lên tới 6.271 nhà (Hải Phòng: 700 nhà; Nghệ An: 65 nhà; Hà Tĩnh: 3.989 nhà; Quảng Bình: 1.500 nhà; Quảng Trị: 17 nhà). Nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng chưa có số liệu thống kê.