Anh Minh ngẫu hứng làm thơ tại Đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam

959
Nhân ngày giỗ Tổ Họ Hồ 11/tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Anh Hà Huy Minh Ban liên lac Họ Hà Xuất khẩu thành Thơ:

Họ Hà làng Mẫu Kim Liên.
Về đây Tỏ chút Tình riêng mặn nồng.
Tri ân cho thỏa Tấm Lòng
Nhân ngày Lễ Tổ đầu năm gọi là
Kính dâng Lễ mọn làm qùa…
Họ Hồ cùng với Họ Hà thâm giao…
Đó là bài thơ của….

Các Bác Họ Hà viết trong ngày GIỗ Tổ Họ Hà Trạng nguyên Thái Thú Châu Diễn Hồ Hưng Dật.
Xin trân trọng giới thiệu,

Tác giả bài viết: Hồ Huy