Ca Ngợi Họ Hồ

1112
Họ Hồ từ thủa xa xưa Rạng danh Gia tộc bao đời vẻ vang Nguyên Tổ từ đất Triết Giang Về đất Giao Chỉ từ quan lập làng Cha truyền con nối khai hoang Mở mang bờ cõi giang san họ Hồ … ……..

Trải qua thăng biến bao đời
Họ Hồ đi khắp mọi nơi lập làng
Người tài giỏi chí làm quan
Người thì yên phận lập làng an cư
Nhớ xưa có Hồ Quý Ly
Vị Vua cải cách sử ghi muôn đời
Thành nhà Hồ đó người ơi
Kỳ quan thế giới hết lời ngợi ca
Quang Trung một tướng tài ba
Một Vua trị nước cũng là Hồ Thơm
Đông Đa chiến thắng đầu xuân
Sử vàng ghi mãi ngàn năm không mờ
Ngaỳ nay tiếng nói Bác Hồ
Lớp lớp con cháu họ Hồ đi lên
Bắc, Trung, Nam khắp ba miền
Sổ vàng tổ quốc có tên họ Hồ
Và bao nhiêu lớp cháu con
Âm thầm sáng tạo cho đời nở hoa
Ta ơn nguồn gốc Hồ gia
Càng ơn nguyên Tổ sinh ra giống nòi
Cùng nhau hướng tới Quỳnh Đôi
Đền vua Hồ để muôn đời cháu con
Dẫu ai trên khắp nước non
Họ Hồ nguồn gốc là con một nhà
Phát huy truyền thống ông cha
Dốc lòng xây dựng nước nhà bình yên
Giữ gìn gia tộc vững bền
Sánh vai trăm họ đi lên không ngừng

Tác giả bài viết: Hồ Thị Thanh Bông

Nguồn tin: Hồ Văn Hạnh