ĐẤT TỔ – NGÀN NĂM LINH THIÊNG Thơ: Hồ Viết Cầm

1300
Bài thơ đã được nhac sỹ Thanh Bằng phổ nhạc và chuyển thành ca khúc.
gàn năm, ngàn năm, âm vang, âm vang
Linh thiêng, linh thiêng, ngàn năm linh thiêng
Bào Đột vọng ân Tổ tiên ta đó Sông núi đồng
Trang tri ân một người con vạn đại vi dân
Hòn Rồng, hòn Ngọc mãi mãi vẫn còn đây
Đỉnh núi Long Ngai bao năm còn đó
Ôi! Mùa xuân, mùa xuân đã về
Xuân của đất trời
Xuân của ước mơ
Con cháu họ Hồ về đây tụ hội
Tay nắm tay, chung sức chung lòng, tri ân
Tiên tổ Dù ở xa, xứ người vạn dặm
Đất phương Nam hay ngược đường về Bắc
Anh em ta là con cháu họ Hồ Về đi em, ta về đi em
Bào Đột xưa là quê cha đất Tổ
Nơi cội nguồn muối mặn gừng cay
Về đi anh, ta về nơi đây Về nơi cội nguồn vành nôi của mẹ
Dâng nén hương lòng cho thoả nguyện ước mong./.

Tác giả bài viết: Hồ Thanh Tâm