HỒ ĐẠI TỘC TAM CÔNG (Xuân tế 2020)

1248

Ngày hôm nay bắt đầu Khai lễ Họ
Hồ Tam Công ở Tam Thọ, Thọ Thành
Thế thứ các chi, con cháu lòng thành
Về dự lễ, dâng hương Tiền Thủy Tổ

Trong khung cảnh thiêng liêng như vậy đó
Chung dòng người về yết lễ khai Xuân
Khói hương lòng, nghi ngút quyện thành tâm
Nguyện “Uống nước, nhớ nguồn” Ơn tiên tổ

Dù kém mắt nhưng tinh thần gắng cố
Tỏ lòng mình trước Tiên Thế Tổ Tông
Hết sức mình vì Hồ Đại Tộc chung
Để con cháu muôn đời cùng thịnh vượng.

Thọ Thành – Yên Thành – Nghệ An
10-1 năm Canh Tý
Hồ Phúc Trung

LỄ HỌ HỒ TAM CÔNG
Lễ Họ xuân này Thánh Đế yên
Hồ Gia trí dũng rải tâm hiền
Tiền nhân mở phả tam đời trạng (*)
Hậu thế noi dòng ngũ phúc thiên (**)
Đại Việt bao lần ghi võ nước
An Nam mấy thủa tạc văn điền (***)
Sau vầng nhật nguyệt quỳ ơn Tổ
Trước ánh linh thần bái vọng Tiên.

Quỳnh Bảng: 3-2-2020
(10-1âl Canh Tý )
Hồ Phúc Trung

+ Chú thích: (*)và (**)
* Tam Đời Trạng Là liên tiếp 3 cha con ông cháu gồm:
1 – Hồ Tông Thốc Trạng Nguyên
2 – Hồ Tông Đốn Trạng Nguyên
3 – Hồ Tông Thành Trạng Nguyên

* Ngũ Phúc Thiên là 5 triều vua gồm:
1 – Thánh Nguyên Hoàng Đế Hồ Quý Ly
2 – Khai Đại Hoàng Đế Hồ Hán Thương
3 – Trung Ương Hoàng Đế Nguyên Nhạc
4 – Nguyễn Huệ (Hồ Thơm – Quang Trung Hoàng Đế)
5 – Quang Toản – Cảnh Thịnh Hoàng Đế
(***) điền ,ở đây là “điền thổ “ruộng đất