NÂNG BẰNG DI TÍCH

39423
Nhân Đền thờ Hồ Hưng Dật tại Bào Đột vừa được Nhà nước công nhận là Di tích cấp quốc gia
Nâng Bằng Di tích nặng trên tay
Bảng vàng, Tổ quốc tặng Đền này
Nghìn năm xưa khai dòng Hồ Việt
Vinh danh Nguyên Tổ họ Hồ đây!

Nâng Bằng Di tích nặng trên tay
Con cháu tỏ lòng khói hương bay
Tựa núi Ngai, xây đến Tiên tổ
Bao phen mưa gió lại tỏ bày!

Nâng Bằng Di tích nặng trên tay
Ông cha để lại thế đất này
Xanh xanh bờ cõi xuân non nước
Rạng rỡ núi Ngai, khí phách đây!

Nâng Bằng Di tích nặng trên tay
Thành Nhà Hổ đó, tự nơi này
Nhà thờ Tam công cao công trạng
Với Quỳnh Đôi Hồ tộc rạng cờ bay!

Nâng Bằng di tích nặng trên tay
Dáng rồng dáng phượng dáng Núi Ngai
Con cháu dựng đàng hoàng to đẹp
Công trình tình sâu nặng nghĩa dầy!

Nâng Bằng Di tích nặng trên tay
Bào Đột tụ hội khói hương bay
“Vạn đại vi dân”, lời thiêng tiên tổ
Có Bác Hồ, vững bước tương lai!

Nâng Bằng Di tích nặng trên tay
Dâng lên tiên tổ, ước bao ngày
Tổ quốc vinh danh, ta cố gắng
Xứng danh Hồ tộc nước non này!

Tác giả bài viết: Hồ Bá Thâm