NGÀY XUÂN VIẾNG ĐỀN THỜ TỔ

115294

Ứng tác sáng ngày 10 tháng giêng năm Ất Mùi tại Bàu Đột

Về thăm Đất Tổ hôm nay
Gió đồi vi vút, cây đồi nở hoa.
Ngàn năm Đất Tổ ông cha
Đền thờ Nguyên Tổ nguy nga giữa trời
Bước đi bỗng thấy chơi vơi
Dập dình tiếng trống đất trời Quỳnh Lâm
Khói hương nghi ngút đỉnh trầm,
Cháu con vái lạy thành tâm thỉnh cầu
Ngàn trùng núi thẳm, sông sâu
Ba miền hội ngộ chung câu “ …nhất Hồ”

Tác giả bài viết: Hồ Minh Nhân
Nguồn tin: Bản tin HHVN