TIẾNG CHUÔNG TỪ ĐỀN NGUYÊN TỔ

961
Để có được tiếng chuông ngân vang tại Đền Vua Hồ trong những ngày Lễ lớn , gia đình các ông Hồ Tất Thắng, Hồ Viết Cầm, Hồ Viết Phúc đã góp tiền cung tiến để đúc chiếc chuông trị giá 350 triệu
Từ Đền Nguyên Tổ
 Tiếng chuông ngân vang
 Lay động không gian
 Nhắc gọi cháu con
 Nơi đây Bào Đột
Từ ngàn năm trước
Đức Tổ Trạng nguyên
Khai điền mở trại
 “Vạn đại vi dân”
Bách Họ muôn dân
 Xây đắp nền Nhân
Dân cường Nước thịnh
Tiếng chuông ngân vang
Từ Đền Nguyên Tổ
Việt Nam nhất Hồ
Đức Tổ linh thiêng
Cháu con hưng thịnh
Từ Đền Nguyên Tổ
 Tiếng chuông ngân vang
Ngân vang ….

Tác giả bài viết: Hồ Minh Ngọc