Đại lễ tế tổ xuân Ất Mùi 2015

1100

Một số hinh ảnh Đại lễ tế Tổ Xuân Ất Mùi 2015

Múa sen của các cháu họ Hồ Quỳnh LưuMàn múa sen mở đầu cho Đại lễ tế tổ xuân Ất Mùi 2015

Chủ tế

Ban hành lễ đọc văn tế
Dâng hoa

Dâng hoa

Dâng hương

Dâng rượu

Dâng trà

Dâng trà

 Hóa văn

Hóa Văn

đong đảo con chau họ Hồ vè dự lễ tế Tổ

Đông đảo con cháu khắp mọi miền tổ quốc về dự đại lễ tế Tổ

 Xếp hàng vào dâng hương Tiên Tổ

Con cháu họ Hồ xếp hàng vào viếng đền

Lực lượng thanh niên họ Hồ tình nguyện làm trật tự trong máy ngày lễ hội

Lực lượng thanh niên họ Hồ tình nguyện làm trật tự, phục vụ đại lễ tế Tổ

Concháu họ Hồ chen nhau mua sách và bản tin phát tâm công đức

Con cháu họ Hồ chen nhau mua sách, Bản tin làm công đức

Ông Hồ Huy Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc tập đoàn Mai linh lì xì cho các cháu đội văn nghệ họ Hồ

Tập đoàn Mai Linh chiêu đại hai bữa toàn bộ bà con họ hàng về dự lễ tế tổ với số lượng hơn 4.000 người

Tổ ảnh làm công đức gây quĩ hoạt động bản tin họ Hồ Việt Nam

Tác giả bài viết: Sý Minh – Hồ Chiến