“Họ Hồ Việt Nam Cội nguồn và phát triển”, sẽ phát hành trong dịp lễ tế Tổ đầu Xuân Kỷ Hợi tại Đền thờ Nguyên Tổ

19920

Cuốn sách “Họ Hồ Việt Nam Cội nguồn và phát triển”, sẽ phát hành trong dịp lễ tế Tổ đầu Xuân Kỷ Hợi tại Đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam Trạng nguyên Hồ Hưng Dật thuộc xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau 5 năm Ban Sử họ Hồ Việt Nam đã dày công nghiên cứu, tìm kiếm sử liệu, phải đối chiếu với cuốn sử gốc mà lâu đời nay chúng ta vẫn theo đó mà bổ sung cho các đời sau, đó là cuốn “Hồ Tông thế phả”, do Thượng thư, Đông các Đại học sỹ Hồ Sỹ Dương biên soạn. Các tư liệu đã được đối chiếu với Quốc sử, được các Giáo sư, Tiến sĩ sử học, các Nhà Lý luận sử học phản biện, đánh giá sự chính xác, sự chân thật so với lịch sử của nước nhà và dòng họ. Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho xuất bản.
Cuốn sách được Hội đồng của Viện đánh giá cao, cuốn Sử họ Hồ cũng đã được điểm tô thêm những trang sử mới, hoà chung trong những trang sử hào hùng của Dân tộc Việt Nam trong suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước. Bước đầu ấn hành không thể nào đưa hết được những dữ liệu sử họ của bà con trong và ngoài nước, mong rằng tái bản lần sau sẽ được bổ sung, đính chính. Văn phòng họ Hồ Việt Nam kính báo.

Nguồn FB Hồ Thanh Tâm. Phó BLLHHVN