Lễ khánh thành nhà thờ họ Hồ Minh Cẩm Trang – Quảng Bình

5645

Ngày 14/8/2016 Họ Hồ Minh Cẩm Trang, Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành nhà thờ họ Hồ. Trung tướng-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thanh Đình người có công lớn tổ chức thực hiện xây dựng nhà thờ họ Hồ Minh Cẩm Trang. Dự lễ khánh thành có: bác Hồ Huy – Phó ban liên lạc họ Hồ Việt Nam- Tổng giám đốc- Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh,Bác Hồ Thanh Tâm phó ban liên lạc họ Hồ Việt nam, cùng các trưởng ban bộ phận họ Hồ Việt nam, trưởng ban Liên lạc họHồ các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần thơ.. cùng đông đáo anh em con cháu, dâu rể nội ngoại họ Hô Minh Cẩm Trang..

Lễ khánh thành nhà thờ họ Hồ Minh Cẩm Trang - Quảng Bình
Ngày 14/8/2016 Họ Hồ Minh Cẩm Trang, Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành nhà thờ họ Hồ. Trung tướng-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thanh Đình người có công lớn tổ chức thực hiện xây dựng nhà thờ họ Hồ Minh Cẩm Trang. Dự lễ khánh thành có: bác Hồ Huy – Phó ban liên lạc họ Hồ Việt Nam- Tổng giám đốc- Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh,Bác Hồ Thanh Tâm phó ban liên lạc họ Hồ Việt nam, cùng các trưởng ban bộ phận họ Hồ Việt nam, trưởng ban Liên lạc họHồ các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần thơ.. cùng đông đáo anh em con cháu, dâu rể nội ngoại họ Hô Minh Cẩm Trang..

Tác giả bài viết: Sỹ Minh
Nguồn tin: Hồ Sỹ Minh