Khánh thành Lăng mộ và Lễ giỗ Đức nguyên tổ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật 25/03

409